Arctic Consensus etablerer nyt ph.d.-samarbejde

Et nyetableret ph.d.-samarbejde mellem grønlandske og danske aktører skal sætte fokus på udfordringen med kompetencegabet i Grønland.

Arctic Consensus har stået i spidsen for at få etableret et ph.d.-samarbejde mellem Aalborg Universitet, Arctic Consensus, Kommuneqarfik Sermersooq og Grønlands Erhverv. Alle aktører er således blevet enige om et fælles udgangspunkt for retningen i ph.d.’en. Den er et samarbejde mellem grønlandske og danske aktører, som alle glæder sig over samarbejdsaftalen.

Verena Gisela Huppert, tidligere projektkoordinator ved Arctic Consensus, begynder d. 1. april 2017 på det 3-årige ph.d.-forløb. Ph.d.’en har fokus på at undersøge løsninger og mulige barrierer, der findes ved udfordringen med kompetencegabet i Grønland. Et kompetencegabet, er når der opstår et gab mellem de kompetencer, som arbejdspladserne har brug for, og de kompetencer som findes i samfundet. Verena vil under ph.d.’en blandt andet undersøge hvilke konsekvenser det har, og hvordan kan man mindske kompetencegabet i Grønland?

Et tæt samarbejde
Der er hos hver aktør udvalgt en kontaktperson for ph.d.-samarbejdet for at sikre det tætte samarbejde under det treårige forskningsforløb. De fire ansvarlige er: Robert Chr. Thomsen ved AAU som projektets hovedvejleder, Lise-Lotte Terp ved Arctic Consensus, Joan Ottesgaard Petersen ved Kommuneqarfik Sermersooq og Karsten Lyberth-Klausen ved Grønlands Erhverv. Gennem forløbet kommer Verena til at sidde fysisk hos de forskellige parter.

Joan Ottesgaard Petersen

“Vi glæder os meget til samarbejdet i de kommende tre år – både med Verena og de øvrige samarbejdspartnere omkring et emne, som både er relevant og aktuelt for det grønlandske samfund. Kommunen havde gode erfaringer med Verenas fysiske tilstedeværelse på Rådhuset under specialeskrivningen og ser således frem til, at hun og hendes kæreste flytter til Nuuk til sommer.” – Joan Ottesgaard Petersen ved Kommuneqarfik Sermersooq

 

Starten på en ph.d.
Ph.d.’en blev startet op med udgangspunkt i Verena Gisela Hupperts speciale fra AAU i 2016, som blev udarbejdet i samarbejde med aktører i Nuuk, Grønland og Charlottetown, Canada, samt Arctic Consensus. Her havde hun fokus på fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft, idet hjerneflugt og udvandring af højtuddannet arbejdskraft er en generel udfordring i begge byer.

Verena forklarer: – ”Specialet klargjorde, at der findes så mange flere aspekter af denne samfundsmæssige udfordring, som specialets mindre størrelse ikke kunne udfolde yderligere, men som er yderst vigtige at få belyst. ”

Verenas speciale vakte stor interesse, hvilket gav et godt fundament for at udfolde emnerne i et større perspektiv for hele Grønland. I ph.d.’en arbejder Verena med en foreløbig titel der hedder “The skills gap in Greenland. An investigation of solutions and possible obstacles in addressing the challenge.”

Bopæl og forskning i Grønland
Som en del af det 3-årige forskningsprojekt bosætter Verena sig fra sommeren 2017 i Nuuk med sin islandske kæreste.

– ”Jeg glæder mig til at bosætte mig i Nuuk, og til at dyrke de relationer, jeg har etableret gennem mine tidligere ophold, og ikke mindst til for alvor at påbegynde ph.d.’en. Det er min overbevisning, at hvis man skal forske i grønlandske sammenhænge, bliver man også nødt til at være til stede – det er nødvendigt for at generere valide og konkrete forskningsresultater, som kan bruges i daglig praksis – det var også min erfaring fra mit speciale, hvor jeg både havde bosat mig i Grønland og Canada i en længere periode, for at forstå de lokale sammenhænge.”

En international profil
SONY DSCVerena Gisela Huppert er oprindeligt fra Frankfurt-området i Tyskland, hvor hun både har taget en erhvervsuddannelse i Turisme i 2009, og en B.A. i Romanske og Skandinaviske sprog og litteratur i 2014. Efter endt uddannelse i 2014 flyttede Verena til Aalborg, for at tage en cand.mag. i Kultur, Kommunikation og Globalisering med fokus på Arktiske Studier ved Aalborg Universitet. Foruden Verenas ophold i Danmark, Grønland og Canada, har hun også boet i Frankrig og Sverige. Verena har siden sommeren 2015 været tilknyttet Arctic Consensus, først som praktikant, senere som studentermedhjælper og specialestuderende, og sidst som projektkoordinator.

Har du lyst til at høre mere om ph.d.’en er du velkommen til at kontakte Arctic Consensus via:mail@arctic-consensus.com

Samlet

Fotos: Arctic Consensus & Kommuneqarfik Sermersooq