Jyllandspostens Grønlandstillæg - Forår 2018

Dette forårs grønlandstillæg i Jyllandsposten finder du en spændende artikel, der præsenterer Arctic House og dens funktioner. Arctic House er én-vej-ind til det arktiske samarbejde i Nordjylland, hvor et tværgående samarbejde…

Besøg af udvalgssekretær for Grønlandsudvalget

Besøg af Jesper Thinghuus, udvalgssekretær for Grønlandsudvalget, i Arctic House Den 23. og 24. maj havde Arctic Consensus besøg af udvalgssekretær for af Grønlandsudvalget, Jesper Thinghuus. Udvalgssekretæren fik ud over en rundvisning…

Arctic Consensus på delegationsrejse i København

Arctic Consensus var fra 16.-17. maj på delegationsrejse i København, som en del af en større delegation arrangeret af Arctic Business Network. Under delegationsrejsen i København besøgte Lise-Lotte Terp, Matilde Kjær Christiansen og…

Delegationsrejse til Island - 21. - 25. Oktober 2018

Skal du med på en delegationsrejse til Reykjavik i Island? Så har du mulighed for at tilmelde dig nu . I et samarbejde mellem, Arctic Consensus, GrønlandsRejsebureau, Arctic Business Network, Erhverv Norddanmark, Enterprise Europe Network…

Kurs mod Grønland

Med et ønske om at gøre teori til praksis, rejser Arctic Consensus’ projektsamarbejd gruppe, bestående af 8. semester studerende fra Aalborg Universitet, til Grønland for at undersøge FN’s 17 verdensmåls indflydelse. Den 27.april…

Resultatet af valget til Grønlands landsting, Inatsisartut er nu afgjort

Den 24. april afholdtes valg til Grønlands landsting, Inatsisartut, Valgprocenten i Grønland blev 71,9, hvilket er er en tilbagegang i forhold til 2014, hvor stemmeprocenten blev 72,9. Kim Kielsens parti Siumut er fortsat Grønlands største…

Valgdag i Grønland - 24. april 2018

I dag d. 24 april er der valg til Grønlands landsting, Inatsisartut. Der skal til valget vælges 31 medlemmer til landstinget. Vælgerne skal sætte deres kryds ved et af de i alt 72 valgsteder, der åbner kl. 9 og lukker igen kl. 20 i aften…

Arctic Consensus til European Week i Bruxelles - 8-11 oktober

Under European Week of Regions and Cities i oktober i Bruxelles arrangerer Arctic Consensus, som repræsentant for Region Nordjylland, et seminar med focus på bæredygtig udvikling i Arktis. Seminarer arrangeres sammen med en række andre nordiske…

Ny bog af Martin Breum

Ny bog behandler emnet om Grønlands selvstændighed. Martin Breum har udgivet en bog "Hvis Grønland river sig løs - en rejse i Kongerigets sprækker", midt under det grønlandske valg til Inatsisartut. Bogen bidrager med et indspark…

Arktiske aktører mødes på Hindsgavl Slot

140 deltagere som repræsenterer rigsfællesskabets myndigheder, erhverv og universiteter mødes onsdag og torsdag, d. 4. og 5. april, på Hindsgavl Slot til universiteternes årlige arktiske workshop. De senere år er der skabt et stigende…