Målsætning

Det er målsætningen at etablere Arctic Consensus som selvstændig enhed. Arctic Consensus er skabt i samarbejde mellem fire nordjyske aktører: Region Nordjylland, Aalborg Kommune, Aalborg Havn og Aalborg Universitet.

Arctic Consensus skal ses som en strategisk satsning, der medvirker til at tiltrække betydelig ekstern finansiering til fælles initiativer og projekter.

Arctic Consensus udgør et bindeled mellem Arktis/Grønland og den Europæiske Union.

Vi er i daglig kontakt med NordDanmarks EU-kontor og har via dets medarbejdere i Aalborg og Bruxelles kontakter til EU’s politiske institutioner og EU’s embedsværk. Det er vores mål at blive en aktiv del af udmøntningen af EU’s strategi for Arktis.

Samarbejdspartnere