Dedikerede medarbejdere, målrettede processer, og højt energiniveau i Nuuk da den sidste workshop i Nordisk Arktisk Rehabilitering blev afviklet. Gennem tværkommunalt samarbejde og vidensdeling har medarbejderne i projektet arbejdet med at udvikle de bedste lokale modeller for rehabilitering. Denne gang for Kommuneqarfik Sermersooq.

Gennem tre år har de tre kommuner: Kommuneqarfik Sermersooq, Tórshavn Kommune og Aalborg Kommune samarbejdet om at etablere et netværk om nordisk arktisk rehabilitering samt udvikle lokale modeller for de enkelte kommuner i forhold til rehabilitering.

I november 2021 blev der afviklet workshops i Tórshavn med fokus på at udvikle på en lokal model for kommunen. I februar 2022 var turen kommet til Kommuneqarfik Sermersooq, og her blev der blandt andet stillet skarpt på, hvordan man i fremtiden kan arbejde mere tværfagligt om rehabilitering i kommunen og internationalt. Under workshoppens tre dage blev der også trukket på projektets to andre kommuners erfaringer med at arbejde tværfagligt og rehabiliterende. Oplæg og drøftelser blandt de tre kommuner, hvor der er bidraget med teoretisk såvel som praktisk viden, blev anvendt som inspiration til den lokale model i Kommuneqarfik Sermersooq.

Arctic Consensus har været projektleder på Nordisk Arktisk Rehabilitering, som vil blive endeligt afsluttet her i foråret 2022. De tre kommuner har på tværs af norden fået stiftet bedre bekendtskab med hinanden, og hvordan de hver især arbejder med rehabilitering. Der er hermed lagt et fundament for at videndelingen kan fortsætte, selv efter projektets endelige afslutning.