Arctic Consensus har i indeværende år haft et stort fokus på bæredygtighed og hvad det betyder i en arktisk kontekst

Arctic Consensus er en unik organisa­tion, som skaber og styrker relationer og netværk mellem aktører med interesse i de arktiske områder. Vi bidrager til vækst og erhvervsudvikling i Arktis ved at identificere, fundraise og facilitere samarbejder mellem virksomheder, organisationer, myndigheder og uddan­nelsesinstitutioner. Det gøres ved at styrke de erhvervsmæssige relationer og indsamle samt formidle viden om de muligheder det giver virksomhederne.

Arctic Consensus har derfor et ønske om at arbejde med bæredygtighed og søge viden om, hvad bæredygtighed er i en arktisk kontekst, og har i foråret 2021 indgået samarbejde med forskellige aktører, som har bidraget til forskellige indsigter i om analyser om bæredygtighed i Arktis

Du kan blandt andet læse to analyser som hver især belyser bæredygtighed i Arktis. De to store analyser hedder “Locating Arctic Sustainability Online (LASSO) og ”Views of Conservation and Development in the Arctic: Policy and Sustainable Development”. Forskere fra henholdsvis Aalborg Universitet og Syddansk Universitet, har i to forskningsprojekter, undersøgt hvad bæredygtighed i Arktis dækker over. Det har de gjort ved hjælp af digitale metoder og Big Data, med en gennemgang af blandt andet 5.000 plus hjemmesider på flere sprog, samt omkring 50 forskellige policy-dokumenter fra de seneste 20 år.

Der er i forlængelse af analyserne blevet udarbejdet en pixie-udgave der kort beskriver resultaterne af de to analyser, og hvordan erhvervslivet kan bruge den viden analyserne frembringer. Der er også udarbejdet en grønlandsk oversættelse af resultaterne.

Du finder alle resultaterne og analyserne her.