Arctic Circle konferencens sidste dag, søndag d. 15. oktober, bød på breakout sessioner fra morgenstunden efterfulgt af oplæg i plenumsalen, og et kort eftermiddagsprogram med ni breakout session og en sidste runde af oplæg i plenum.

En af morgenens sessionerne omhandlede arktiske strategier på et lokalt niveau, hvor lokale repræsentanter fra Norge, USA, Grønland og Island var i panelet. Her var tre repræsentanter fra ’The Arctic Mayors Forum’; Ida Pinnerød, borgmester, Bodø, Norway, Asii Chemnitz Narup, borgmester, Sermersooq, Greenland, Eiríkur Björn Björgvinsson, borgmester, Akureyri, Iceland.

De tre borgmestre lagde alle vægt på, at de som borgmestre kan gøre en reel forskel, da den forskel skal ske i byerne. De besidder en viden om hvad der foregår, som regeringen ikke har kendskab til, da de føler sig tættere på folket, og de lokale aktører som kan være med til at skabe en udvikling og en forskel. Asii Chemnitz Narup anbefalede i sit oplæg alle til at agere og handle.

Konferencens sidste dag indeholdte yderligere en række oplæg som omhandlede emner som blandt andet biodiversitet, arktiske skibsruter, fødevare, sikkerhed og klimaforandringer.