Arctic Consensus formidler viden om og forstærker samarbejdet mellem Arktis og Danmark/EU med afsæt i Grønland og Nordjylland. Det arbejde skal nu forankres i et princip om bæredygtighed og FN´s 17 verdensmål.

Den arktiske region er præget af kulturel mangfoldighed, forskellige socioøkonomiske forhold og et unikt klima. Derudover oplever Arktis miljø- og klimaændringer hurtigere end nogen anden del af verden, hvilket skaber både udfordringer og muligheder. Bæredygtig udvikling har været på dagsordenen i den arktiske region i lang tid, og at arbejde med verdensmålene kalder på en transformation til gavn for både Arktis og det globale system.

I Arctic Consensus hilser vi arbejdet med de 17 mål velkommen. Den globale dagsorden giver et fælles udgangspunkt for at rette den fremtidige udvikling mod fælles mål. Vi er især optaget af at bidrage til målene 4, 8 og 17 men heldigvis er mange af de 17 mål delvist hinandens forudsætninger. Vi er optaget af at have dygtige partnere med i vores arbejde med verdensmålene. Vi er fokuseret på at inspirere andre og blive inspireret. Hvis du er interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte os: mail@arctic-consensus.com. Vi hører også gerne om dit arbejde og erfaringer med at arbejde med verdensmålene.

 

På FN-topmødet i New York d. 25 september 2015 blev det vedtaget, at der frem mod 2030 skal sættes en kurs mod en mere bæredygtig udvikling. Verdensmålene forpligter alle FN’s 193 medlemslande til blandt andet at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere ulighed samt sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle. Læs mere omkring de enkelte mål her.