Vores studentermedhjælper Verena Huppert tager i denne uge til Canada.

Dette sker i forbindelse med hendes speciale, hvor hun undersøger hvordan arktiske byer håndterer hjerneflugt og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft. Efter et længere ophold i Nuuk i marts og maj (se her), går rejsen nu til Charlottetown, Prince Edward Island – et område som ikke er arktisk, men på mange måder kan sammenlignes med Nuuk. Feltarbejdet i Canada består i, at identificere tiltag mod hjerneflugt, som kunne være interessante at anvende i Nuuk. Dette passer godt ind i Arctic Consensus’ strategi om at forankre viden om Grønland, som kommer til gavn i samarbejdet mellem Nordjylland og Arktis.

Verena tager af sted tirsdag, d. 31. maj og er i Danmark d. 18. juni.