Arctic Consensus får kompetencer i Nuuk for en periode, ved at studentermedhjælper, Verena Huppert, mandag den 29. februar rejste til Grønland, for at opholde sig der i to måneder.

Verena har været tilknyttet Arctic Consensus siden september 2015, hvor hun begyndte som universitetspraktikant og er nu studentermedhjælper samtidig med, at hun skriver sit afsluttende speciale på Aalborg Universitet. Verena er i gang med en cand.mag. i Kultur, Kommunikation og Globalisering med særlig fokus på arktiske Studier, migration og etniske relationer.

Rejsen til Grønland er et led i processen med udarbejdelsen af Verenas speciale, som omhandler; fastholdelse af arbejdskraft. Valget af case faldt på Kommuneqarfik Sermersooq, med fokus på Nuuk. Verena har velvilligt fået stillet arbejdsplads og rådgivning til rådighed af både Grønlands Erhverv og Kommuneqarfik Sermersooq, dermed er de bedste forudsætninger til stede.

Skønt meget af Verenas tid går med speciale og arbejde, er der alligevel tid at nyde den grønlandske natur, det arktiske vejr og kulturen i byen. Især i denne uge, er Verenas fokus draget mod andet end specialeskriveriet. Arctic Winter Games fylder godt ud i byens rum, hvor forskellige nationaliteter og arrangementer skaber summende liv og stemning overalt i byen.

“Efter de første 10 dage i Grønland, er mit indtryk at landet, naturen og vejret er fantastisk! At stå op til en solopgang som spejler sig i bjergene, at gå hjem gennem snestorm og at gå i seng med nordlysene på himlen – det bliver ikke bedre. Hver morgen tager jeg bussen ind i byen. Efter arbejdet plejer jeg at gå lange ture for at lære byen at kende og beundre de mange seværdigheder – i den her uge, er jeg især optaget af alle de aktiviteter som kom til byen med Arctic Winter Games. Folk jeg møder er søde og rare, smilende og velkomne. Alle vil gerne hjælpe og tage en kort snak, og stemningen i byen er god og hyggelig.” fortæller Verena.

Efterfølgende går rejsen videre til Newfoundland, Canada, hvor hun får muligheder for at udforske, hvordan det lykkes at fastholdelse arbejdskraft i Newfoundland-området. Med observationer fra begge lande er det muligt at lave et komparativt studie af tilgangene i Canada og Grønland. Dette passer godt ind i Arctic Consensus’ strategi om at forankre viden om Grønland, som kommer til gavn i samarbejdet mellem Nordjylland og Arktis.

Privat foto: Verena Huppert