Arctic Consensus deltager i dag d. 17 september ved den første Arctic Stakeholder Conference: “Knowing, developing and connecting the Arctic” i Bruxelles.

Arktis er på den internationale dagsorden de fleste steder i verden. Ifølge Den Europæiske Union er det et fælles ansvar at beskytte det arktiske miljø ved at støtte den bæredygtige udvikling i de arktiske regioner. Den Europæiske Union har derfor udarbejdet en integreret EU-politik om Arktis. Inkludering af arktiske aktører er et af kerneområderne i EU’s arktiske politik, der blev vedtaget i april 2016 af Europa-Kommissionen og den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Konferencen åbnes af kommissær Karmenu Vella, der er ansvarlig for EU’s arktiske politik. Tilstede i dag er omkring 200 arktiske aktører, blandt andet repræsentanter fra lokale, regionale og nationale myndigheder fra det europæiske arktiske område og udenfor, arktiske oprindelige folk og EU-institutionerne.

Arctic Consensus deltager i dag aktivt under konferencens drøftelser vedr. temaerne; ’Arctic connectivity’, ‘Leveraging investment in the Arctic’, og ‘Financial support for cross-border cooperation and Arctic science’.

Formålet med konferencen er at følge op på de anbefalinger, der er formuleret i den endelige rapport fra the Arctic Stakeholder Forum, der identificerede investeringsbehov og prioriteter for bæredygtig udvikling af arktiske regioner.