Den 12. december bød på emner som ”EU-kontorer i Grønland og Færøerne” og ”Arktis som et væsentligt dagsordenspunkt” for den nye EU-kommission fra 2019-2024.

Et af de store emner til dialogmødet blev bragt op af den estiske Europaparlamentariker, Urmas Paet, som understregede at et EU-kontor i Grønland og Færøerne bør etableres. Han nævnte i denne sammenhæng at EU bør have en aktiv indstilling når det kommer til Arktis, ligesom bl.a. USA og Kina har. Urmas Paet var den første af fire oplægsholdere på dialogmødet.

I sammenhæng hermed tilføjede finske Jari Vilén, som er senior rådgiver for EU-kommissionen på arktiske anliggender, at den nye præsident for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, ikke nævner Arktis i hendes politiske guidelines for den næste kommission fra 2019-2024. Dette mener han er en klar udfordring, og at Arktis bør spille en større rolle i kommissionens fremtidige arbejde.

Grønland var repræsenteret ved Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA), som var meget aktiv, både som oplægsholder, men også i selve dialogen til mødet. Hendes deltagelse var med til at skabe en nuanceret dialog om forholdet mellem Grønland og EU. Aaja Chemnitz Larsen bakkede også op om at EU bør have repræsentation i Grønland, og kaldte også på at samarbejdet mellem Grønland og EU bør have en mere proaktiv karakter. Herudover nævnte hun også at den grønlandske befolkning er nødt til at sætte dagsordenen når der tales med EU eller USA.

Dialogmødets indhold og karakter understreger vigtigheden af et forum som dette, hvor både deltagere og oplægsholdere på tværs af udgangspunkter og organisationer, kan have en aktiv dialog og bringe forslag op om hvad der bør være på EU’s dagsorden for Arktis i de kommende år.