140 deltagere som repræsenterer rigsfællesskabets myndigheder, erhverv og universiteter mødes onsdag og torsdag, d. 4. og 5. april, på Hindsgavl Slot til universiteternes årlige arktiske workshop.

De senere år er der skabt et stigende fokus på Arktis fra dansk side af, hvor der er fokus på synergierne mellem myndigheder, forskere og erhvervslivet. I 2016 blev AAU Arctic oprettet, som er Aalborg Universitets platform for tværfakultær og interdisciplinær forskning inden for de arktiske områder. Siden 2014 har DTU, Københavns Universitet og Aarhus Universitet ligeledes været initiativtagerne bag et samarbejde om arktisk forskning, som arrangementet på Hindsgavl også er et resultat af. Der forelægger yderligere et mere formelt samarbejde faciliteret af Ministeriet for Forskning og Uddannelse mellem ministerierne og institutionerne på det arktiske område.

Det er med det fundament at aktørerne deltager ved arrangementet på Hindsgavl Slot for 4. år i træk. Deltagerne får mulighed for at diskuterer og fremlægge muligheder for samarbejde indenfor forskning, uddannelse, infrastruktur, formidling og erhvervssamarbejde.

Ved arrangementet er Lise-Lotte Terp, repræsenteret som medlem af styregruppen for AAU Arctic. Arctic Consensus finder det interessant, at der er sat fokus på at øge samarbejde mellem institutioner og aktører om arktisk forskning og projekter, samt hvordan forskningsinstitutioner kan være med til at styrke samarbejdet i Arktis.