Vi bringer artikel i dagens Politikken “Grønland Karriere”

Artiklen med titlen “Grønland har et stort potentiale” omhandler mulighederne og udfordringerne i Grønland. Artiklen er blevet til i et samarbejde med interesseorganisationen for grønlandske studerende i Danmark, Avalak, der fortæller om udfordringen med Brain-drain i Grønland. Derudover fortæller tidligere medarbejdere om deres erfaringer om at arbejde hos Arctic Consensus, og deres vej til spændende karrierer i Grønland.

Du kan læse hele artiklen (s. 6 & 7) og annoncetillægget, ved at klikke her.