Den 25. januar publicerede Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries sammen med European External Action Service (EEAS) et resumé af resultaterne fra den offentlige konsultation på EU’s Arctic policy. 71,6% af respondenterne i den offentlige konsultation svarede at promoveringen af bæredygtig udvikling i og omkring Arktis stadig er meget relevant. Et klart signal om at bæredygtighed er af stor betydning i den arktiske region, og at man mener at EU kan gøre en forskel her.

På baggrund af resultaterne fra den offentlige konsultation, inviterede Arctic Consensus til et dialogmøde den 23. februar, hvor opdateringen af EU’s Arctic policy og bæredygtig udvikling var hovedtemaerne. Blandt de inviterede oplægsholdere var Michael Mann, EU’s ambassadør for Arktis, der gav deltagere indsigt i både baggrunden for opdateringen af EU’s Arctic policy såvel som processen med den offentlige konsultation. Hvis alt går efter planen, vil EU-kommissionen offentliggøre en opdateret EU Arctic policy i fjerde kvartal af 2021.

Michael Mann pointerede at der fra EU’s side er kommet et større fokus på Arktis. Han henviste til Josep Borrell, EU’s udenrigschef, der til Arctic Frontiers leverede en tale hvori han nævnte at den arktiske region er et rigtigt godt eksempel på, hvorfor der er behov for EU’s Green Deal. Josep Borrell uddybede i sin tale hvorfor et sikkert, stabilt og bæredygtigt Arktis er vigtigt for, ikke kun Arktis, men for EU og resten af verden. Det samme gjorde Michael Mann under dialogmødet, og pointerede at klimaforandringerne udgør den største udfordring for Arktis og for resten af verden. Bæredygtig udvikling er en vigtig brik i kampen mod klimaforandringer. Resultaterne fra den offentlige konsultation viser også at respondenter i høj grad har fundet det essentielt at EU’s Arctic policy binder sig op på Green Deal, at udvikling af økonomiske aktiviteter skal ske på bæredygtig vis, og at promovering af bæredygtig regional udvikling til gavn for den arktiske befolkning er centralt.

Michael Mann understregede her at regionale samarbejder i Arktis er en af de mest fordelagtige veje mod bæredygtig udvikling i Arktis, og at EU her kan bidrage med skabe gode rammer for at gøre dette muligt. Muligheder for finansiering og funding af regionale projekter er et af de redskaber, som EU kan tilbyde i denne kontekst.

Af dialogen fremgår det at det kan være svært for lokale, regionale og mindre aktører at få adgang til denne funding, da det ofte er meget ressourcekrævende at drive f.eks. et Horizon2020-projekt. Et punkt som Arctic Consensus også har sat fokus på inputtet til den offentlige konsultation. I denne forbindelse nævnte Michael Mann Northern Periphery and Arctic Programme som bevilliger funding i mindre summer, og som derved også er mindre ressourcekrævende for projektpartnere at indgå i. Han nævnte dog også, at der er mange andre EU-programmer, som giver muligheder for funding til arktiske projekter, og at EU godt kunne arbejde på at gøre dem lettere tilgængelige.

Elin Mortensen, repræsentationschef for Færøernes Repræsentation i Bruxelles, der også var oplægsholder på dialogmødet, nævnte at det er vigtigt med fortsat dialog og samarbejde med de arktiske stater fra EU’s side. Selvom Færøerne ikke er medlem af EU, så eksisterer der et tæt samarbejde mellem de to, og det værdsætter man fra færøsk side. Dog nævnte hun også at EU ikke har en formel delegation, som varetager samarbejdet mellem Færøerne og EU, og at dette besværliggør yderligere udvikling af samarbejde mellem Færøerne og EU. I forhold til erhvervsområder, hvor EU kan bidrage til den bæredygtige udvikling på Færøerne, nævner Elin bl.a. turisme og startup-miljøet som interessante områder.

Et konkret eksempel på bæredygtig udvikling i Arktis blev præsenteret af Asmus Jessen Rubæk, som er konsulent i Kommuneqarfik Sermersooq. Asmus gav indsigt i Nuuks proces mod at blive verdens første certificerede bæredygtige hovedstad. En proces, som stiller krav til bæredygtighed på flere fronter, herunder energi, affaldshåndtering, bæredygtig økonomisk udvikling, turisme, for blot at nævne et par. Asmus nævnte, med stor bevidsthed, at Arktis er heterogent, og at der ikke findes en ”one fits all” løsning i forhold til bæredygtighed. Det er derfor vigtigt, at undersøge hvilke muligheder, der ligger for bæredygtig udvikling, og hvordan man bedst kommer dem til livs. En pointe der også fremgår af resultaterne fra den offentlige konsultation på EU’s Arctic policy. Der er et klart ønske fra respondenterne om at EU øger investeringer og funding til projekter, der bidrager til at identificere muligheder for bæredygtig udvikling, såvel som projekter der kommer dem til livs.