Arctic Consensus kunne i dag byde velkommen til Richard Grieg Higginson, Trade Commissioner ved den canadiske ambassade i Danmark.

Canadiske og arktiske forhold, nuværende og fremtidige muligheder er nogle af de emner, som blev drøftet på dagens møde. Den canadiske ambassade, dens repræsentanter, og Arctic Consensus samarbejder løbende om såvel erhvervslivets aktiviteter i Danmark som i Canada.

Den canadiske ambassade har blandt andet bidraget til webinaret om det canadiske marked som Arctic Consensus afviklede i juni 2021. Ambassaden deltager endvidere i Arctic Consensus’ Business Group vedrørende det canadiske marked.

I dag havde vi så fornøjelsen af at kunne byde velkommen til Richard Higginson til et fysisk møde i vores nye lokaler. Der var hermed lagt op til at drøfte de fremadrettede konkrete projekter og aktiviteter. Arctic Consensus informerede om breakout session på årets Arctic Circle Assembly samt den fortsatte indsats i forbindelse med en delegationsrejse til Canada i 2022.