Hub’en, som er placeret i Nuuk, Grønland, er etableret af Danmark og Grønland med en fælles bestyrelse, som skal stå for at implementere hub’en.

Den Internationale Arktiske Hub bliver en samlet platform for grønlandske, danske og internationale forskere og interessenter. Formålet er at skabe en koordineret indsats i forhold aktiviteter inden for bl.a. forskning, internationalt samarbejde, formidling af resultater, og samarbejde mellem forskere og erhvervsliv.

Bestyrelsen er allerede nedsat, og vi er glade for at meddele at direktøren for Arctic Consensus, Lise-Lotte Terp er blandt bestyrelsesmedlemmerne. Du kan læse mere om Den Internationale Arktiske Hub samt stifte bekendtskab med de andre i bestyrelsen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.