FN's verdensmål – drop pølsesnakken

Torsdag d. 9. januar afholdt Bureau Veritas deres årlige Kick-Off seminar, som i år havde fokus på FN's verdensmål Tendenserne i de senere år kan indikere at verdensmålene er kommet i en ny fase. Med det nye fokus på klima i dansk…

Nordisk Arktisk Rehabiliterings seminar i Aalborg

Ny ansøgning skal udarbejdes og udvekslingsprogrammer skal planlægges Der er lagt op til et par lange dage i rehabiliteringens tegn. Mandag og tirsdag afholdes der hos Arctic Consensus, et seminar med deltagelse fra Tórshavnar Kommuna,…

Arctic Dialogue Meeting i Bruxelles berørte den kommende dagsorden for EU i Arktis

Den 12. december bød på emner som ”EU-kontorer i Grønland og Færøerne” og ”Arktis som et væsentligt dagsordenspunkt” for den nye EU-kommission fra 2019-2024. Et af de store emner til dialogmødet blev bragt op af den estiske…

Dialogmøde om EU’s arktiske agenda, 12 december

Dialog møde om den fremtidige arktiske agenda for EU Arctic Consensus inviterer til Arktisk Dialog Møde i Bruxelles d. 12. december. Arktis er på den globale dagsorden og EU-formandskabet har sat Arktis højt på den europæiske dagsorden.…

Arktiske udfordringer portrætteres til kortfilmsaften i Bruxelles

Som et sideevent til dette års Arctic Futures Symposium afholdes der, d. 18. november, en arktisk kortfilmsaften ved BOZAR Centre for Fine Arts på Rue Ravenstein 23 i Bruxelles. Eventet starter kl. 19.30 og slutter kl. 22.00. Det bliver…

Hvilke udfordringer støder morgendagens Arktis på?

Det kan man finde svar på den 25. november ved dette års Arctic Futures Symposium, som afvikles i Bruxelles. Fokus er på de udfordringer som arktiske nationer og det Arktiske Råd vil stå ansigt til ansigt med i de kommende år. Målet…

Netværksbetjening af Arctic Business Network

Arctic Consensus varetager netvæksbetjeningen af Arctic Business Network Fra og med i dag har Arctic Consensus aftale med Arctic Business Network om at varetage netværksdriften for netværket. Arctic Business Network er et erhvervsnetværk…

Nordjysk model bliver landsdækkende

Arctic Consensus har, med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, nu fået mulighed for at yde en særligt fokuseret indsats i at understøtte og udvikle virksomheder, vækstmarkeder og produkter til arktiske egne. Arctic Consensus understøtter…

Connectivity som forretnings udvikling

Udvikling af fremtidens muligheder ligger ofte i begrebet ”Connectivity”. Vi skal forbindes elektronisk, fysisk, virtuelt, til lands, til vands og i luften. Forretningsudviklingen i Arktis har, som en nøgleforudsætning, behov for at infrastrukturen,…

Skal du også høre mere om den rivende byudvikling i Nuuk?

Når Dansk Industri slår dørene op til en formiddag med Nuuk byudvikling som omdrejningspunkt, kan du finde Arctic Consensus blandt deltagerne. Det er ikke små planer, der er i spil, når det handler om byudviklingen i Nuuk. Med Projekt…