Visit Aalborgs lokaler, på toppen af Nordkraft, dannede rammen, da Arctic Consensus var vært for Danmarks Arktiske Ambassadør, Erik V. Lorentzen, besøg i Aalborg. Her blev han under en arbejdsmiddag med blandt andet Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen, præsenteret for Nordjyllands initiativer på det arktiske område.

Det var en synligt imponeret ambassadør, der roste Aalborg og Nordjylland for tilgangen til samarbejdet på tværs af Atlanten, specielt evnen til at arbejde på tværs af erhverv, myndighed, uddannelse og forskning vakte interesse. I forhold til fremtiden mente ambassadøren at Aalborg og Nordjylland skal have særligt fokus på, at styrke formidlingsindsatsen i forhold til de igangværende aktiviteter.

Til middagen blev ambassadøren introduceret til Aalborg Universitets nye satsning AAU-Arctic, der koordinerer universitetets arktiske tiltag på tværs af fakulteterne i en øget strategisk satsning. Formanden for Arctic Education Network, Stine Bylin Bundgaard, præsenterede den flydende uddannelsesmesse Seashow og netværkets arbejde med grønlandske studerende. Derudover blev ambassadøren ligeledes præsenteret for Det Grønlandske Hus i Aalborg og Arctic Business Network.

Erik V. Lorentzen søger fra august i år mod sydligere himmelstrøg, når han overtager ambassadørposten i Rom. Han afløses af Hanne Fugl Eskjær, der kommer fra en stilling i Bangladesh.

Foto: Arctic Consensus