Ved Arctic Frontiers i Tromsø var der blandt flere forskellige oplæg, paneldebatter og diskussionsfora sat fokus på at få diskuteret Arctic Stakeholder Forum.

Til Arctic Stakeholder sessionen var der oplæg fra forskellige arktiske regioner, som præsenterede deres tiltag for bæredygtig udvikling – ”Good ideas grow below zero” som en af deltagerne fra Nord-Sverige sagde.

Til mødet fik arktiske aktører mulighed for at give deres bud på hvordan EU-støtte kan bidrage til forskellige projekter. Emner som infrastruktur, bæredygtighed blev nævnt mange gange. Der er brug for smarte specialiseringer i Arktis, herunder Arctic Smartness Clusters.

Oplægsholderne var primært fra det europæiske Arktis, hvilket deltagerne stillede sig kritisk over for. ”Vi ikke skal glemme Arktis uden for EU” sagde en deltager.

Arctic Consensus følger med i emner og debatter der tages op under Arctic Frontiers, ved selv at deltage på konferencen.