Arctic Consensus inviterede onsdag d. 11. januar til North Denmark Arctic Dialogue møde i København. Arktisk Instituts lokaler dannede rammen om mødet med titlen: Ét eller flere Arktis? Definitioner, muligheder og samarbejde på tværs.

Lise-Lotte Terp, direktør ved Arctic Consensus, bød dagens deltagere velkommen og indledte mødet med en præsentation af Arctic Consensus’ arbejde, North Denmark Arctic Dialogue konceptet, samt en introduktion til det nyligt åbnede Arctic House i Aalborg. De øvrige oplægsholdere ved mødet var; Stine Bylin Bundgaard – Ph.d., Aalborg Universitet, Rasmus Gjedssø Bertelsen – Professor, UiT Norges arktiske universitet samt Jesper Stig Andersen – Chefkonsulent, Udenrigsministeriet.

Bundgaard havde i sit oplæg fokus på videndeling i erhvervsnetværk på tværs af kulturelle forskelle, hvor hun blandt andet kom ind på, hvordan netværk kan være et bindeled mellem kulturer.

Bertelsens oplæg tog udgangspunkt i Taksøes udsagn om Danmark/Grønland som værende en arktisk stormagt og betydningen af dette. Herudfra diskuterende han de demografiske, økonomiske og geografiske nøgletal tilhørende de otte arktiske stater. Disse nøgletal lagde fundamentet for en kort diskussion af ”de fire Arktis”. Bertelsen talte her omkring, hvad der kendetegnede hver af disse i forhold til samfund, økonomi, politik, infrastruktur, uddannelse, etc.

Andersen fulgte i Bertelsens spor og diskuterede definitioner af Arktis, hvor han blandt andet kom ind på de politiske interesser i opdeling af Arktis. Her uddybende Andersen de elementer der eksisterer i denne problemstilling.

Hvert oplæg skabte rum til debat, og der blev stillet uddybende spørgsmål til hver af oplægsholderne, hvilket skabte grundlaget for en livlig dialog blandt deltagerne efterfølgende. Dialogmødet var kendetegnet ved engagerede oplægsholdere og deltagere, hvor alle viste stor interesse for at diskutere det aktuelle emne.
Arctic Consensus var efterfølgende vært ved en netværksreception, hvor debatten omkring eftermiddagens emne og oplæg forsatte, og her blev der også skabt nye forbindelser mellem deltagerne.

Se invitationen til mødet her.