Arctic Consensus inviterede tirsdag d. 29. november til North Denmark Arctic Dialogue møde ved NordDanmarks EU-Kontor i Bruxelles. Mødet blev afholdt under titlen ”Investing in a connected and sustainable Arctic: opportunities and challenges”.

EU-kontorets Anne Britt Larsson bød de deltagende velkommen og introducerede ligeledes talerne. Stephen Hart fra den Europæiske Investeringsbanks kontor i København præsenterede de aktiviteter banken havde i Arktis og ligeledes de muligheder banken så ved investering i regionen. Herefter fulgte et oplæg af Arctic Consensus’ Lise-Lotte Terp, der introducerede det nye Arktiske Hus i Aalborg og mulighederne heri. Slutteligt opdaterede Terkel Petersen fra Tjenesten for EU’s optræden udadtil på Europa-Kommissionens politik: En integreret EU-politik om Arktis og hvilke udvikler der havde fulgt efter politikkens offentliggørelse.

Efter hver præsentation fulgte nogle uddybende spørgsmål fra mødets moderator Damien Degeorges og eventuelle spørgsmål fra de deltagende. Mødet blev efterfulgt af en netværksreception, som Arctic Consensus var vært for, hvor præsentationerne livligt blev debatteret.

Mødet blev afholdt i forbindelse med Arctic Futures Symposium, som du kan læse mere om her.

Foto: Arctic Consensus