Arctic Consensus er projektleder for det treårige projekt, Nordisk Arktisk Rehabilitering, som har modtaget funding fra Nordisk Ministerråd. Grundet COVID-19 pandemien har der været behov for en fysisk konvertering til digitale aktiviteter

Projektet ser nordisk arktisk deltagelse gennem Tórshavnar Kommuna, Kommuneqarfik Sermersooq, og Aalborg Kommune. Alle tre kommuner er påvirket af demografiske udfordringer, og her spiller rehabilitering en stor rolle i at komme udfordringerne til livs.

Projektet har stort fokus på kompetenceudvikling og fysisk medarbejderudveksling blandt de tre kommuner på tværs af alle faggrupper. Projektet arbejder herudover også med at bidrage til, at hver kommune får udviklet deres bedste model for rehabilitering. Man har afviklet en enkelt fysisk medarbejderudveksling, hvor fagpersonale fra Tórshavnar Kommuna har besøgt Aalborg Kommune, umiddelbart inden COVID-19 pandemien begyndte. Kompetenceudvikling via fysisk medarbejderudveksling er den bærende aktivitet for projektet, og man har derfor måtte finde et værdiskabende alternativ.

I den forbindelse har Arctic Consensus, som projektleder for projektet, i samarbejde med Katrine Schumann fra Communicate2Innovate, faciliteret digitale workshops i perioden som alternativ til de fysiske udvekslinger. Indhold og rammerne for de i alt fem afviklede workshops tager udgangspunkt i, at sikre at udveksling og videndeling ikke måtte gå tabt i den digitale konvertering. Selve planlægning af processen og afvikling er sket ved Katrine Schumann, som har mange års erfaring med bl.a. kommunikation og organisationsudvikling.

På baggrund af de afviklede workshops har Arctic Consensus udarbejdet et resultatpapir, og det står klart, at den digitale omstilling i projektet viser sig at være meget værdiskabende. Fælles for alle workshops er at rehabilitering, videndeling og udveksling på tværs af faggrupper og kommuner er centrale temaer. Nogle af fordelene ved at afvikle digitale workshops er bl.a. at omkostningerne er lavere, at man kan mødes oftere, og at der er mulighed for større inddragelse. Af åbenlyse fordele er, at den fysiske distance og rejseudgifter bliver udvisket i den digitale udveksling, og de digitale møder har ikke en fysisk barriere for, hvor mange der kan deltage.

Det er dog essentielt, at der skabes en forholdsvis fastlæggende struktur for den digitale løsning. For at sikre at deltagerne forstår og føler sig trygge er det vigtigt med et fast format. Derved sikrer man også at man får det bedst mulige udbytte, og at deltagerne forstår arbejdsgangen i workshoppen.

I de afviklede workshops i Nordisk Arktisk Rehabilitering har man bl.a. gjort brug af case-beskrivelser, som udgangspunkt for at kunne sætte deltagernes faglighed i spil. Katrine Schumann understreger: ”der skal være noget væsentligt at tage fat i, i det digitale møde, det er sådan man bevæger sig fra det abstrakte til det fagligt konkrete”.

I hver enkelte workshop har der også været gruppearbejde, hvor deltagerne har været opdelt på tværs af faggrupper og kommuner. Arbejdet i mindre grupper viser sig muligt, hvis blot man bruger platforme som kan understøtte f.eks. ”breakout rooms”. Opsamlingen og gruppearbejdet i de fem workshops har benyttet digitale ”plancher”, hvor deltagerne har haft mulighed for at sætte post-it noter på en digital opslagstavle. Den digitale opslagstavle, fra www.miro.com, har spillet en aktiv rolle i at kunne opsamle og synliggøre resultater fra hver workshop. Disse opslagstavler har også spillet ind i den efterfølgende slutrapport der udarbejdes af Arctic Consensus og sendes til Nordisk Ministerrråd.

Deltagerne har beskrevet, at de har fået en følelse af, at være en del af noget større og at disse workshops har skabt samhørighed og kollegaskab i det Nordiske. Hertil viser evalueringerne også, at det har været værdiskabende for deltagerne, at kunne udveksle erfaringer og viden på tværs af kommuner og faggrupper. Erfaringer og viden som har været med til at skabe inspiration og nye idéer i forhold til at videreudvikle modellen for rehabilitering i hver enkelt kommune.

Selvom der kan gå visse elementer tabt i ikke at kunne afvikle fysiske udvekslinger, så har den digitale omstilling i projektet overgået projektledelsens, styregruppens og deltagernes egne forventninger. Digitale udvekslinger kan være meget værdiskabende, men det kræver en velstruktureret og målrettet proces.