Arctic Consensus deltog i dag i DIIS’ webinar vedrørende en ny rapport om den sikkerhedspolitiske situation i Arktis.

Øget geo- og sikkerhedspolitiske spændinger mellem Rusland, Kina og USA skaber nye dynamikker og udviklinger i det arktiske. Udenrigsministeriet har på denne baggrund bedt DIIS udarbejde en uafhængig sikkerhedspolitisk analyse af udviklingen i Arktis. Analysen omhandler bl.a. hvilke udfordringer det stiller overfor Kongeriget Danmark. Den tager både fat i hvordan Danmark, Grønland og Færøerne står overfor dette, både som helhed såvel som separate aktører.

Hovedkonklusionerne fra rapporten beskriver at man ser at Arktis er ved at blive en mere spændingsfyldt region. Man ser Arktis som et lavspændingsområde, men det er nu under pres. Klimaforandringer er en hovedårsag, da den ændrer dynamikken i regionen. Herudover nævner man Ukrainekrisen, da den har været katalysator for sikkerhedspolitiske spændinger og sanktioner. Dette har skabt et strammere forhold mellem vestlige lande og Rusland.

DIIS’ rapporten anbefaler at Kongeriget Danmark bør fremme dialog mellem Rusland og andre arktiske stater og vestens generelle tilgang til Rusland. Herudover også at etablere et forum som kan varetage sikkerhedspolitiske spørgsmål mellem arktiske stater. Det anbefales også at man følger russisk og kinesisk adfærd nøje, og samarbejde med amerikanerne om at imødegå bekymringer hertil. En anden anbefaling er at styrke den nuværende kurs mod mere inddragelse og vidensdeling mellem rigsfællesskabets parter på udenrigsanliggender, samt at styrke dialogen i rigsfællesskabet på udenlandske investeringer.

Du kan finde rapporten i sin fulde version på DIIS’ website.