D. 1. og 2. november blev den årlige Polarforskningskonference afholdt. I år fandt konferencen sted i Kongens Lyngby på DTU.

Årets konference havde emnerne droner og satellitter på dagsordenen, med en særlig ambition om at fremme konkrete nye ideer og samarbejder, der udnytter droner, satellitter og andre nye platforme på tværs af forskningsdiscipliner.

Der var et stort fremmøde ved konferencen, hvor DTU’s Oticon sal var fyldt med engagerede og interesserede mennesker, og konferencen blev yderligere live-streamet til interesserede som ikke kunne deltage.

Konferencen var præget af et stort fokus på Danmarks nylige strategi inden for arktisk forskning, uddannelse og innovation, samt strategier for rummet og droner. Med udgangspunkt i strategierne var det generelle fokus på, hvordan teknologiske platforme kan understøtte eller forbedre polarforskningen samt hvilke nye muligheder der opstår ifølge heraf. Konferencen startede med en introduktion og velkomst af Niels Andersen, leder af Polar DTU, som også præsenterede konferencens moderator; Martin Breum, der ligeledes modererede sidste års polarforskningskonference.

Konferencens første dag begyndte med en velkomst af Anders Bjarklev, rektor ved DTU, efterfulgt af en præsentation ved Ulla Tørnæs, minister for uddannelse og forskning, angående den nye strategi for arktisk forskning, uddannelse og innovation. Yderligere præsenterede Hanne Fugl Eskjær, Kongerigets Danmarks arktiske ambassadør, perspektiver på samarbejde, der kan drive udviklingen til gavn for både Danmark og Arktis. Senere bød første dagen på key-note speaker Dr. Jeremy Wilkinson ved British Antarctic Survey efterfulgt af flere forskellige oplæg med perspektiver på de nye nationale strategier for rummet og droner, samt oplæg med fokus på muligheder for anvendelse af satellitter, droner og andre nye innovative platforme i polarforskning. Første dagen blev afsluttet med korte studenterindlæg af studerende fra hhv. Københavns Universitet og DTU, hvilket blev efterfulgt af networking og middag på Raadvad Kro i smukke omgivelser nær DTU.

Konferencens anden dag bød fra morgenstunden på korte 3 minutters-indlæg fra en række oplægsholdere. Her var det overordnede fokus på anvendelsen af platforme i polarforskning, med inddragelse af case-præsentationer, samt andre oplæg med fokus på ideer til fremtidige anvendelser af droner og satellitter til forskning. Fælles for disse kortere indlæg var, at de alle præsenterede forskellige former for brug af droner, samt de analyser der kan udføres ved hjælp af drone som arbejdsværktøj.

Efterfølgende blev en længere præsentation givet af Gitte Agerhus, fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, om UFM’s Arktiske Strategi, med fremlæggelse af bestemte initiativer fra strategiens handlingsplan. Oplægget blev efterfulgt af en livlig debat med både forslag og spørgsmål til strategien. Anden dagen blev afsluttet med to korte oplæg, hvor fokus var rettet mod nye samarbejdsmuligheder mellem aktører, der har den etablerede polarforskning som omdrejningspunkt.

Gennem hele konferencen havde plenumdiskussioner en central plads, og herigennem blev det gjort klart, at der i den generelle polarforskning er et stort behov for midler til at gennemføre projekter og udvikle nye metoder. I løbet de to dage, blev der, trods den fremførte udfordring med mangel på midler, fremlagt en række initiativer og muligheder, som kunne være realistiske at gennemføre inden for den nærmeste årrække.

De strategier der var i fokus på konferencen kan findes på Polarforskningskonferencens hjemmeside her, hvor der ligeledes kan findes uddybende informationer om konferencens enkelte oplæg, talere samt en video af konferencen, således det er muligt at gense den.

Foto: Arctic Consensus