Den 3. og 4. december deltager Arctic Consensus i den årlige Polarforskningskonference under temaet: Bæredygtig erhvervsudvikling i Grønland. Temaet er højaktuelt og lægger op til bidrag fra og samarbejde på tværs af alle discipliner indenfor Arktiskforskningen. Konferencen afholdes i Aalborg og er arrangeret af Aalborg Universitet og CIRCLA (Centre for Innovation and Research in Culture and Learning in the Arctic). Programmet vil både byde på keynote-præsentationer, paneldebatter og seminarer/workshops med mulighed for fortsat dialog mellem forskellige konstellationer af forskere, erhvervsfolk og politiske beslutningstagere. Flere informationer til konferencen findes her.