Bæredygtighed og den grønne omstilling var helt centrale områder under Grønlandske Dage i Aalborg, og det står meget klart at både politikere og erhvervsledere i Danmark og Grønland har ambitiøse målsætninger.

I dagene 10. – 12. august havde Aalborg besøg fra en grønlandsk delegation bestående af politikere, embedsmænd og erhvervsliv. Dagene arrangeres i forbindelse med venskabsbyaftalen mellem Aalborg Kommune og Kommuneqarfik Sermersooq.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen og borgmester Charlotte Ludvigsen holdt begge taler over flere omgange, og det står meget klart at begge kommuner har sat ambitiøse og konkrete mål.

F.eks. er Nuuk i færd med processen om at blive den første bæredygtighedscertificerede hovedstad i verden via EarthCheck. En del af denne indsats skal bl.a. sikre at man placerer bæredygtighed, som et kernepunkt for Nuuks fremtidige udvikling.

I Aalborg vil der fra 2022 være en ny forvaltningsstruktur, og under denne vil man styrke den nuværende miljø- og energiforvaltning. Den skifter navn til Klima og Miljø og bliver mere tværgående, og derigennem skal den fremme og understøtte den grønne omstilling i alle forvaltninger.

Dette er blot enkelte af de mange initiativer, som hver kommune arbejder med. Fælles for dem er, at bæredygtighed og grøn omstilling lægger fundamentet for, hvordan man udvikler sig som kommune i fremtiden. Selvom kommunerne står overfor forskellige udfordringer, og kigger ind i forskellige initiativer, så gav begge borgmestre et klart indtryk af, at man vil benytte det gode samarbejde mellem kommunerne, til at drage erfaringer og best practices.

Bæredygtighed og grøn omstilling slår også rødder i erhvervsudviklingen – virksomheder såvel som erhvervsorganisationer griber de forretningsmuligheder, som den grønne omstilling skaber. Noget som især kom til udtryk ved den erhvervskonference som afvikledes i forbindelse med Grønlandske Dage i Aalborg. Erhvervskonferencen var stærkt repræsenteret af den maritime sektor og virksomheder som har tæt tilknytning hertil.

Det nyligt oprettede Nuuk Maritime Network, som havde oplæg ved erhvervskonferencen, er blot en af de mange aktører, som gav udtryk for målrettede og bæredygtige tilgange. Deres vision går på samarbejde i klyngen for at skabe bæredygtig udvikling og vækst indenfor den maritime sektor. En af deres første aktiviteter er at afdække behovene ift. bæredygtighed indenfor den maritime sektor i Nuuk.

Klyngenetværkets deltagelse i Grønlandske Dage gik netop også på at søge inspiration fra bl.a. Aalborg Maritime Network og at finde samarbejder, som kan styrke deres indsats. Her nævnes Green Hub Denmark også som en af de aktører man ønsker kontakt med, og det giver et klart indtryk af at de deltagende virksomheder, netværksklynger, og organisationer, som deltog i dagene, kigger ud over egne grænser, når de søger nye samarbejder og partnerskaber.

De politiske målsætninger og ambitioner, og virksomhedernes indstilling til at arbejde og tænke bæredygtigt, falder i tråd med hinanden. Virksomhederne er dog ikke ens, og møder forskellige potentialer og udfordringer på deres vej. Dette understreger blot vigtigheden i den konstellation, som var til stede under Grønlandske Dage. Dialogen og mødet mellem erhvervslivet og det politiske niveau samt vidensinstitutioner er en forudsætning for at kunne italesætte, hvordan parterne bedst kan understøtte hinandens målsætninger og sammen imødekommende fremtidig bæredygtig udvikling og ambitioner.