Mandag aften var der i forbindelse med uddannelses- og erhvervsmessen Seashow fælles netværksmøde for de 53 deltagende messeudstillere, samt medlemmer af Arctic Education Network og Arctic Business Network.

Arctic Consensus har været medarrangør på erhvervsprogrammet på Seashow, hvor netværksmødet var en del af dette program i Nuuk. Mødet foregik ombord på skibet Sarfaq Ittuk, hvor formand ved Arctic Education Network, Lone Vestergaard, bød velkommen.

Efterfølgende var der oplæg ved forstander Christel Lund Bøjler, fra Niuernermik Ilinniarfik (Handelsskolen), om ”Muligheder og udfordringer set fra en Handelsskole”. Christel fortalte om, handelsskolens opstart i 1978, som nu har cirka 40 ansatte på 3 steder, med 375 elever (inkl. praktik).

Handelsskolen tilbyder både grundlæggende uddannelser, og adgangsgivende uddannelser til videregående uddannelser samt efteruddannelser.

Christel kom også ind på de udfordringer de står overfor som handelsskole – både positive og mindre positive. En positiv udfordring der blev nævnt var stigende antal ansøgere, som dog bevirker, at der ikke er plads til alle ansøgere. Hun nævnte også begrænsninger som fysisk kapacitet på skolen, manglende kollegiepladser, mangel på praktikpladser og læresteder og stor social bagage som store udfordringer.

Handelsskolen har fokus på at udføre initiativer for at øge gennemførselsprocenten, via arbejde med støtteordninger, såsom elev-mentor-ordning, erhvervsmentor-ordning, støttefamilie-ordning og studiecoaches. Yderligere er der lavet en række initiativer såsom morgensamling, for at skabe fællesskab, projektet ”God studiestart” – samarbejde med Studenterrådgivningen og ”Brug din studievejleder” for at skabe fokus på personlige udfordringer.

Sidst fortalte Christel om, hvor handelsskolen har et øget fokus på samarbejde og videndeling. En tankegang om, at ” Uddannelser skal målrettes erhvervslivets behov, og der skal skabes tættere kontakt med erhvervslivet” skinner igennem ved handelsskolens arbejde.

Efter oplægget fra handelsskolen bød skibet på mad, hvor snakken gik lystigt, og Jesper Hansen, konstitueret netværksleder ved Arctic Business Network, måtte bryde igennem snakken og præsentere den næste oplægsholder; Lotte Frank fra CSR Greenland. Lotte holdte oplæg om “CSR Greenlands skolevirksomheds-projekt”, der skal medvirke til at få flere grønlandske unge til at tage en uddannelse.

Lotte kom i sit oplæg ind på hvordan CSR Greenland bygger bro mellem folkeskolen og erhvervsliv – og inspirerer eleverne til at tage en uddannelse efter folkeskolen, samt skabe dialog om andre skole-erhverv initiativer kan bidrage til dette.

CSR Greenland har et projekt kørende i fra 2015-2017, hvor mottoet er ”Virksomhederne ud i Skolerne – Skolerne ud i Virksomhederne”. Her er tanken, at folkeskolen aktivt kan bruge erhvervslivet som ressource i at skabe gode resultater, idet unge med motivation kan føle sig klar til at uddanne sig.

Formålet med projektet er, at motivere eleverne til at fortsætte i uddannelsessystemet efter folkeskolen, hvor målet gerne skulle udmønte sig i, at flere unge i 10. klasse har en fornemmelse af deres uddannelsesmuligheder. De unge skal også kunne tage et kvalificeret uddannelsesvalg, som samtidig skal skabe stærke netværk mellem skoler og erhvervsliv. Dette gøres gennem intensiveret samarbejde mellem skoler og det lokale erhvervsliv, som initieres af og forankres i CSR Greenland.

Efter oplæggene var der spørgsmål fra de deltagende på netværksmødet, som var meget møntet på hvilke uddannelsesordninger, der var mellem aktører i Nuuk og andre steder i Grønland, her blandt andet handelsskolens planer om, at der skal bygges flere kollegieboliger.

Aftenen sluttede af med netværk og snak mellem de deltagende, som var spændte på Seashows anden dag om tirsdagen, hvor der var virksomhedsbesøg samt besøg på folkeskoler, byens gymnasium og center for national vejledning på programmet.

Husk at du kan læse mere om hver dag på Seashow her på hjemmesiden.