I uge 43 slog House of Industry på Færøerne dørene op for en erhvervsdelegation fra Danmark.

Direktør Marita Vang Rasmussen delte viden om arbejdsmarkedets sammensætning i forhold til kompetencer inden for forskellige sektorer og brancher på Færøerne. Endvidere delte Marita viden om covid-19´s betydning for omsætningen i landet herunder at mange danske turister stod for hovedparten af omsætningen i turismesæsonen 2020.

Færøernes eksport og import blev også gennemgået. Halvdelen af den færøske eksport går til EU. Et andet emne som var i delegationens interesse, var at drøfte forretningskultur herunder at gøre forretning med Færøerne og eventuelt at starte en afdeling op på Færøerne. Formelt er det relativt simpelt at etablere en virksomhed eller afdeling på Færøerne, den største udfordring vil nok være sprogligt, idet forretningskommunikationen mest foregår på færøsk.