Arctic Consensus afholder i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq en breakout session ved dette års Arctic Circle Assembly.

Formålet med denne session er at belyse hvilke specifikke udfordringer og muligheder der er for den fremtidige erhvervsudvikling i den arktiske region, og hvilke aktører der spiller en rolle, samt hvordan de kan bidrage til erhvervsudviklingen i forlængelse af den stigende interesse.

Nye geo- og sikkerhedspolitiske spændinger, klimaforandringer, behov for forbedret infrastruktur, bidrager til en forøget interesse fra de omkringliggende lande. På samme tid oplever man en øget tilgængelighed, som skaber en mulighed for en stigende erhvervsaktivitet i regionen.

Den stigende interesse og den øgede tilgængelighed skaber både muligheder, såvel som udfordringer, for de arktiske nationer. Den smeltende is åbner op for investeringer og erhvervsudvikling inden for områder som f.eks. shipping, fiskeri og råstoffer. Der er dog stadig flere forskellige udfordringer som kræver handling, før de arktiske samfund kan drage nytte af disse muligheder.

Disse problemstillinger giver anledning til at diskutere hvordan udsigterne ser ud for erhvervsudvikling i Arktis? Hvilken rolle spiller offentlige institutioner i understøttelsen af erhvervsudvikling? Og hvilken rolle kan andre organisationer, så som erhvervsnetværk og NGO’er, spille?

Vi har samlet et interessant panel af erfaringsrige arktiske interessenter fra Island, Danmark, og Grønland, som hver vil bringe deres bud på den fremtidige udvikling af den arktiske region.

Panelet består af:

  • EU’s ambassadør for Arktis, Michael Mann
  • Det Danske Kongeriges ambassadør for Arktis, Thomas Winkler
  • Borgmester for Kommuneqarfik Sermersooq, Charlotte Ludvigsen
  • Formand for Arctic Economic Council, Heidar Gudjonsson

Moderator: tidl. Udenrigsminister i Island, Össur Skarphedinsson

Arctic Circle Assembly finder sted i Reykjavík d. 8-11 oktober. Mere information om lokale og tid for sessionen følger.