Med fokus på at generere viden indgår Arctic Consensus i dette forår i et projektsamarbejde med en gruppe studerende fra Aalborg Universitet.

Gruppen er bestående af tre studerende fra ’Development and International Relations’ og ’European Studies’, alle med fokus på Arktis. Gruppen skal i samarbejde med Arctic Consensus skrive en opgave om anvendelsen af FN’s verdensmål (Sustainable Development Goals (SDGs)) i den arktiske region, her nærmere specifikt Grønland.

SDG’s er på dagsordenen mange steder i Arktis, og verden over generelt, og det daglige fokus bliver kun større for mange organisationer. Dette ses også ved det stigende antal af konferencer. Blandt andet var Arctic Consensus deltagende på en high-level konference i København i december med fokus på SDG’s i Arkits i forhold til lokale og globale perspektiver. Deltagere var indflydelsesrige personer fra flere arktiske lande – du kan læse mere om konferencen her.

Både private og offentlige aktører fremlægger globale og regionale perspektiver på, hvordan initiativer baseret på SDGs kan bidrage til en mere bæredygtig udvikling i Arktis. Med dette stærke fokus på SDGs og på Arktis, er der et godt fundament for, at undersøge hvordan disse mål bliver anvendt af organisationer og instanser i Grønland.

 

Verdensmålene gælder for alle lande. Der er store udfordringer globalt set og Arktis er ikke undtaget. Globalt set er mængden af udfordringer store såsom; stigende ungdomsarbejdsløshed, ulighed, mangel på, eller ulige adgang til naturressourcer, miljøforurening og klimaforandringer. Dette blot for at nævne nogle af dem, som også har en væsentlig betydning i Arktis. Løsningen er på den globale dagsorden, og fokus er stigende. De studerendes projekt har højeste relevans og jeg ser frem til samarbejdet. De har mod på at kombinere teori og praksis og derved generere viden. De har mine varmeste anbefalinger.”
Lise-Lotte Terp, direktør ved Arctic Consensus

 

Projektsamarbejdet forløber henover foråret 2018, og munder ud i en konkret opgave udarbejdet af de tre studerende ved Aalborg Universitet. Arctic Consensus ser frem til samarbejdets udfald og den viden der generes.