Investeringer, infrastruktur og råstoffer i Grønland var hovedemnerne på Greenland Conference ’18, arrangeret af Dansk Industri

Et væld af oplægsholdere foldede emnerne ud i forhold til muligheder, kommende projekter og deres betydning for jobskabelse og vækst. Det blev gentagende gange understreget, at skabelsen af lokale jobs er i fokus. Infrastrukturen, herunder udvidelse af landingsbaner, skal skabe turisme og øget byggeaktivitet i forhold til hoteller, men også aktiviteter hvad angår oplevelsestilbud til turister. Der var stor bevågenhed på partnerskaber i forhold til store investeringer. Det store byfornyelsesprojekt i Nuuk: ”Nuuk City Development” blev også et væsentligt fokuspunkt på konferencen. Nuuk vil gerne sikre økonomisk vækst og gode leveforhold, men også gerne tiltrække borgere fra nær og fjern med de kompetencer, byen har brug for. Konferencen bestod af deltagere fra erhvervslivet, det offentlige og forskningsverdenen. Der var oplæg og debatter og drøftelser, som alle balancerede mellem befolkningen i Grønland og den vækst, erhvervslivet er med til at skabe.

Du kan læse mere om konferencen på DI’s hjemmeside her.