Som praktikant hos Arctic Consensus har Marianne Roed Abrahamsen fået en lærerig oplevelse på både det faglige og personlige plan

Jeg har de sidste fem måneder været praktikant i Arctic Consensus med alt hvad det indebærer af faglige udfordringer og sparring med arktiske kolleger i Grønland, Danmark, Norge og EU.

Med en baggrund som journalist har jeg fået lov til at arbejde meget med især kommunikation i Arctic Consensus, som indebærer opdatering af hjemmeside, såvel som nyhedsbrev, samt nyhedsovervågning og orientering til kollegerne om det arktiske område.

Når man skal kommunikere, er det en vigtig forudsætning at forstå informationen, man viderebringer, i dybden. Jeg er opvokset i Qaqortoq i Sydgrønland og har efterfølgende været på projektrejser til Grønland, hvor jeg har tilegnet mig meget viden inden for Arktis og Grønland. Denne viden har jeg været heldig at kunne benytte i en professionel sammenhæng som praktikant i Arctic Consensus.

Det har været givende at opleve, at min personlige og faglige interesse inden for Arktis har været efterspurgt og gjort nytte, ligesom jeg selv har fået meget ud af at undersøge det nordiske-arktiske samarbejde under min praktiktid. Denne kvalitative undersøgelse fik jeg for eksempel mulighed for at gå endnu mere i dybden med, da jeg deltog i EU-arktiske konferencer i slut november i Bruxelles. På symposiet “Arctic Futures Symposium”, samt policy support workshoppen “EU-Circumpolar Arctic Dialogue Seminar” fik jeg et indblik i, hvordan EU og de arktiske stater samarbejder om den fælles dagsorden om bæredygtig udvikling i Arktis.

Jeg vil gerne benytte muligheden for at sige mange tak til både samarbejdspartnere, jeg har været i kontakt med i løbet af min praktik, og stor tak til medarbejderne i Arctic Consensus for at give mig muligheden for at dele interessen for det arktiske.

Glædelig jul, og tak for nu.

Med venlig hilsen

Marianne Roed Abrahamsen

9. semesterstuderende, European Studies og Arctic Studies specialization, Aalborg Universitet.