Seashow 2017 står snart lige for døren, og der kun begrænsede pladser tilbage. Du kan stadig nå at sikre dig eller dine kollegaer en plads på skibet. Tilmeld dig messen direkte her.

I forbindelse med forberedelserne til messen blev der d. 17 maj afholdt et informationsmøde i Det Arktiske Hus i Aalborg for interesserede og tilmeldte uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner i Grønland og Nordjylland.

Ved mødet blev konceptet bag Seashow kort præsenteret sammen med en række uddybende oplysninger om messen. Blandt andet blev der forklaret yderligere om programmets struktur med både en uddannelsesrettet del samt en erhvervsdel. Det bliver planlagt således, at det for messeudstillerne er muligt at deltage på forskellige aktiviteter, som afholdes i de pågældende byer i de tidsrum, hvor der ikke er åbent skib. Yderligere blev oplyst om praktiske informationer i forbindelse med rejsen frem og tilbage, samt om turen ombord på skibet og ikke mindst hvordan messeudstillerne bedst muligt kan forberede materiale til turen.

De praktiske informationer indebar blandt andet, at det er muligt at få transporteret sit materiale (roll-ups, foldere, mm.) fra Aalborg til skibet i Nuuk ved indlevering til Det Grønlandske Hus i Aalborg inden d. 14. august. Yderligere er der fælles skiltning i forbindelse med messen, hvor alle messedeltagere bedes sende logo i .ai eller .eps (vektor-format) på mailadressen seashow@dgh-aalborg.dk inden d. 14. juni, for at være synlig på skiltningen.

Du kan læse flere informationer givet på mødet på Det Grønlandske Hus’s hjemmeside her.