Arctic Consensus

Interessenter og samarbejdspartnere

Arctic Consensus har en bred berøringsflade med en lang række interessenter og samarbejdspartnere. Dette omfatter både faste og ad hoc projektkollaborationer samt aktører med interesse for Arctic Consensus’ virkefelt. Nedenstående liste er ikke udtømmende, men inkluderer nogle af vores faste samarbejdspartnere og/eller interessenter.

Arctic Business Network

Arctic Business Network er et transatlantisk netværk, hvor fokus er på at dyrke samarbejdet mellem virksomheder, organisationer og myndigheder i Grønland og Nordjylland.

Tlf.: +45 25 56 56 78 / +299 54 78 54
Adresse: Vesterbro 79, 9000 Aalborg
E-mail: contact@arcticbusinessnetwork.com

Netværket er en førende spiller i de arktiske regioner, hvor der bliver stillet store krav til erfaring og troværdighed. Medlemmerne af netværket bidrager med værdifuld erfaring og internationale kontakter og partnere. Netværkets interesseområder dækker et bredt geografisk felt, men er primært forankret i Danmark og Grønland. Netværket holder til dagligt til i Det Arktiske Hus, Aalborg, hvor der også afholdes netværksmøder.

Det Grønlandske Hus i Aalborg

Det Grønlandske Hus i Aalborg er en selvejende institution, der betjener kontakten mellem Grønland og Region Nordjylland, om det er så er af kulturel, menneskelig eller handelsmæssig karakter.

Tlf.: +45 99 34 25 60 / +45 30 95 78 20
Adresse: Vesterbro 79, 9000 Aalborg
E-mail: aalborg@dgh-aalborg.dk

Det Grønlandske Hus vejleder grønlandske uddannelses-søgende, giver social vejledning til grønlændere i Region Nordjylland og fungerer som kontakt- og samlingssted for grønlændere og grønlandsinteresserede. Det Grønlandske Hus er at finde i det Arktiske Hus sammen med Arctic Consensus, Arctic Education Network, Arctic Business Network og Grønlands Rejsebureau.

Aalborg Havn Logistik A/S

Aalborg Havn har gennem en historisk tilknytning til Grønland som basishavn et tæt samarbejde, der går mere end 40 år tilbage til 1973.

Tlf.: +45 99 30 15 00
Adresse: Langerak 19, 9220 Aalborg Øst
E-mail: info@aalborghavn.dk

Aalborg Havn er centrum i et transport netværk mellem Grønland og særligt Nordjylland, der muliggør samarbejde mellem virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner og det offentlige. Havnen udgør basis for godstransport til Grønland der sikrer. Dette gøres via Aalborg Havns position i feeder-ruten Rotterdam – Aalborg – Göteborg, således Grønland er tilkoblet den globale godstransport via Aalborg Havn.

AAU Arctic

AAU Arctic er Aalborg Universitets nyoprettede platform for forskning, der relaterer sig til Arktis.

Tlf.: +45 99 40 82 91
Adresse: Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst
E-mail: arctic@aau.dk

Platformen går på tværs af fakulteterne og af denne grund hersker der et bredt samarbejde inden for mange forskellige forskningsfelter, både internt mellem AAUs forskere og eksternt med andre partnere. Platformen har stor indsigt i den nyeste forskning på Arktis området, der blandet andet præsenteres på forsknings-seminarer, et bredt netværk af forskere i den arktiske region, uafhængigt af felter, og derved sikres udviklingen af forskningen gennem nye synergier og løsninger.

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet (AAU) er den største vidensinstitution i Nordjylland, med afdelinger i Esbjerg og København.

Tlf.: +45 99 40 99 40
Adresse: Fredrik Bajers Vej 5, 9220 Aalborg Øst
E-mail: aau@aau.dk

Universitet udbyder uddannelser og forskning inden for humaniora, natur-, samfunds- og ingeniør- og sundhedsvidenskab, hvor der fælles for områderne er fokus på problembaseret læring og internationalt samarbejde. Universitet sikrer et stærkt vidensgrundlag og en konti-nuerlig udvikling af samfundet, også særligt i forbindelse med Arktis, hvor universitet har centeret CIRCLA og platformen AAU Arctic at bryste sig af.

Grønlands Rejsebureau

Grønlands Rejsebureau er en del af Air Greenland Group, som blandt andet også består af flyselskabet Air Greenland.

Tlf.: +45 33 13 10 11
Adresse: Wilders Plads 13A, 1., 1403 København K
E-mail: info@greenland-travel.dk

Grønlands Rejsebureau er eksperter indenfor rejser til og i Grønland, Island og Færøerne og betjener både virksomheder, det offentlige og det private via sine kontorer i både Danmark og Grønland. For 2 år siden åbnede Grønlands Rejsebureau en afdeling i Danmark og er for nyligt flyttet ind i Det Arktiske Hus i Aalborg, hvor Arctic Consensus, Arctic Education Network og Arctic Business Network er bosat med Det Grønlandske Hus.

Arctic Cluster of Raw Materials

Arctic Cluster of Raw Materials er en platform for virksomheder med interesse, erfaring og kompetencer i udvindingen af råstoffer i Arktis.

Tlf.: +45 33 77 35 39 / +45 21 24 47 08
E-mail: nikt@di.dk

Hovedformålene for Arctic Cluster of Raw Materials er at styrke konkurrencedygtigheden, den bæredygtige udvikling og beskæftigelse i mineindustrien i Grønland og Danmark. Der arbejdes med strategiske vidensnetværk, den akademiske verden, og industrielle innovations processor. Klyngen bygger og styrker virksomheders samarbejde, etablerer konsortier og virksomhedskoncepter og udbyder teknologi og færdigheder for danske og grønlandske virksomheder i den Arktiske mine industri.

Erhverv Norddanmark

Erhverv Norddanmark er Aalborg-regionens største erhvervsorganisation, der samler omkring 500 virksomheder og personer inden for handel, industri, service og liberale erhverv.

Tlf.: +45 98 16 06 00
Adresse: Nyhavnsgade 2, 9000 Aalborg
E-mail: info@erhvervnorddanmark.dk

Erhverv Norddanmark har til formål, at gøre Aalborg-regionen attraktiv at drive og udvikle virksomhed i. Det er Erhverv Norddanmarks mærkesag at være det led, der skaber og udvikler samarbejde mellem erhvervslivet, uddannelses-institutionerne og det offentlige, særligt inden for områderne kompetenceudvikling, energi, innovation og Infrastruktur.

Arctic Circle Business

Arctic Circle Business er en selvstændig organisation, der søger at styrke det lokale erhvervsliv i Sisimiut og Maniitsoq.

Tlf.: +299 86 35 00
Adresse: Umiarsualivimmut 2, 1. sal, 3911 Sisimiut
E-mail: acb@acb.gl

Her søger man eksempelvis at forbedre muligheden for etablering af selvstændige virksomheder og iværksættere, med henblik på at styrke erhvervslivet i hele Grønland. Af denne grund indgår Arctic Circle Business i et samarbejde med andre grønlandske og uden-landske organisationer og virksomheder. Blandt andet har vi hos Arctic Consensus arbejdet sammen med Arctic Circle Business omkring fiskeri- og erhvervsmessen Polar Fish, omkring udbud af erhvervs-aktiviteter under messen.

Sermersooq Business Council

Sermersooq Business Council er en erhvervsudviklingsenhed placeret i Nuuk. Der arbejdes indenfor Sermersooq regionen, som inkluderer Nuuk og Paamiut i Vestgrønland samt Tasiilaq og Ittoqqortoormiit i Østgrønland.

Tlf.: +299 34 10 80
Adresse: Imaneq 32, Nuuk 3900
E-mail: info@business.gl

Sermersooq Erhvervsråd faciliterer udvikling ved at skabe rammerne for udvikling, innovation og vidensudvikling. Sermersooq Erhvervsråds indsatsområder er udvikling af eksisterende virksomheder, coaching og promovering af iværksættere såvel som udvikling i turismeindustrien samt olie-, gas- og mineralindustrien.

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq er i dag verdens næststørste kommune målt på areal og Grønlands folkerigeste kommune med 22.500 indbyggere, lige under halvdelen af Grønlands befolkning.

Tlf.: +299 36 70 00
Adresse: Kuussuaq 2, 3900 Nuuk
E-mail: kommuneqarfik@sermersooq.gl

Kommuneqarfik Sermersooq er Grønlands hovedstadskommune, som går fra Grønlands øst- til vestkyst over indlandsisen, hvor kommunens største by er Nuuk med 17.600 indbyggere. Aalborg Kommune og Kommuneqarfik Sermersooq indgik i 2015 en samarbejdsaftale, hvori 6 forskellige rammeaftaler er etableret. Her er Arctic Consensus en del af aftalen, der søger at styrke væksten og erhvervssamarbejdet mellem de to kommuner.

Center for Logistik og Samarbejde – CLS

CLS er et datterselskab til Aalborg Havn, men fungerer som en selvstændig afdeling, til formål at løse opgaver for både det private og offentlige i Danmark og i Grønland med afsæt i ’Vækstaksen – Aalborg’.

Tlf.: +45 29 17 69 08
Adresse: Langerak 15, 9220 Aalborg Ø
E-mail: info@logsam.dk

CLS arbejder ud fra den nyeste viden inden for økonomiske, ledelsesmæssige og logistiske problemstillinger i virksomheder og man søger derved at løse problemer inden for driften af virksomheder, særligt i forbindelse med innovation, indkøb og forsyningskæder. I advisory board’et er AAU, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, erhvervslivet og de danske havn repræsenteret.

Center for Logistik – CELOG

CELOG er et ingeniørmæssigt videns- og forskningscenter på Aalborg Universitet (funderet i Institut for Mekanik og Produktion) med to primære interesse-områder; forskning og samarbejde med både offentlige og private aktører.

Tlf.: +45 99 40 30 20
Adresse: Fibigerstræde 16, 9220 Aalborg Øst
E-mail: info@celog.dk

CELOG fokuserer på at styrke forskningen inden for logistikområdet, og stræber efter at forbedre løsningerne i private og offentlige virksomheder gennem udviklingsprojekter. Der arbejdes med udvikling af værktøjer og teknikker til blandt andet analyse og derved fungerer CELOG i høj grad som virksomhedernes forsknings-laboratorium, hvor problem-stillinger i erhvervslivet efterprøves og løses.

Ilisimatusarfik- Grønlands Universitet

Ilisimatusarfik er placeret i Nuuk og universitetets fokus, inden for forskning og undervisning, er centreret omkring emner med relation til Grønland og Arktis.

Tlf.: +299 38 56 00
Adresse: Manutooq 1, 3905 Nuussuaq
E-mail: mail@uni.gl

Grønlands Universitet er et relativt nyt universitet, som i 1989 fik status af universitet. Universitetet har sammen med Aalborg Universitet indgået en samarbejdsaftale, hvor der særligt er fokus på 6 områder, hvor blandet andet arktisk teknologi og økonomisk planlægning indgår. På universitet ønsker man at bygge bro mellem universitetsverden, erhvervslivet og den offentlige sektor, hvormed der skabes viden og innovation i en region under hastig udvikling.

Grønlands Erhverv – Sulisitsisut

Grønlands Arbejdsgiverforening har siden 1966 varetaget Grønlands erhvervslivs interesser og tæller i dag cirka 500 virksomheder med omkring 6.000 ansatte.

Tlf.: +299 32 15 00 / +299 32 43 40
Adresse: Jens Kreutzmannip Aqq. 3, 3900 Nuuk
E-mail: ga@ga.gl

Virksomhederne i Grønlands Erhverv er fordelt på alle Grønlands erhvervssektorer og varierer i størrelse fra små virksomheder til store selskaber på de internationale markeder. GA er Grønlands dominerende erhvervsorganisation, som både repræsenterer langt de fleste virksomheder og cirka 90 % af landets samlede erhvervs-mæssige omsætning. Det sikrer GA en central position på arbejdsmarkedet og i forhold til landets politiske ledelse og myndigheder.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk