I disse dage afholdes Arctic Futures Symposium: ”Resilient Arctic Communities”, og allerede nu kan man trække nogle helt overordnede linjer om, hvilke prioriteter de arktiske repræsentanter, embedsmænd og ambassadører fokuserer på i den fremtidige udvikling af Arktis.

Bæredygtighed, klimaforandringer, oprindelige befolkninger og balancen mellem udvikling og bevarelse i Arktis – disse emner fylder meget i Arctic Futures Symposiums første to paneler som har fokus på henholdsvis arktiske udfordringer og arktiske strategier. Et element tegner sig dog til at være fælles for kunne alle disse emner: internationalt samarbejde.

Selv med den bedste og mest ambitiøse strategi, så vil EU ikke kunne komme i mål alene, og derfor er det vigtigt at resten af det internationale samfund er med. Sådan lyder det fra EU-kommissær for miljø, hav og fiskeri, Virginijus Sinkevičius. EU har for nyligt haft en åben konsultation på deres arktiske strategi fra 2016, og de er nu i færd med at gennemgå de inputs de har modtaget i denne proces. Man forventer at en færdig strategi vil kunne præsenteres i sidste kvartal af 2021.

EU-kommissæren er langt fra den eneste der sætter fokus på internationalt samarbejde som et bærende led i at udvikle et bæredygtigt Arktis, og adressere de udfordringer som præger regionen og dens fremtid. Margretha Jacobsen, Færøernes repræsentant i Arktisk Råd, fortæller at Kongerigets nye strategi for Arktis vil have seks overordnede punkter, hvoraf de fleste tager udgangspunkt i netop internationalt samarbejde.

Når de arktiske ambassadører og repræsentanter taler om internationalt samarbejde, og hvor betydelig en rolle det spiller i fremtiden, så nævner man også at man bør gøre brug af og styrke de samarbejdsstrukturer som allerede eksisterer. Til trods for at geopolitik spiller en større rolle i Arktis i disse dage, så må man ikke lade de ressourcer man har brugt for at skabe multilaterale rammer for samarbejde falde til jorden, siger Norges udenrigsminister, Ine Marie Eriksen Søreide på panelet om arktiske udfordringer.

Der findes flere forskellige fora og projekter som er et udtryk for de samarbejder der ligger på tværs af grænserne, men for de arktiske repræsentanter og ambassadører er Arktisk Råd en vigtig brik i hvor de ser potentialer for styrket samarbejde. I 2021 vil Island overdrage formandskabet for Arktisk Råd til Rusland, og flere af repræsentanterne har allerede budt Ruslands formandskab velkommen.

Et andet område, hvor der også efterspørges et intensiveret internationalt samarbejde på, er uddannelse. Det er en udfordring at tiltrække uddannet arbejdskraft og ligeledes at bibeholde den i Arktis. Mira Kleist, særlig rådgiver i Grønlands departement for udenrigsanliggender og energiområdet, fremhæver at man i Grønland diskuterer at der er behov for opbakning fra internationale partnere i forhold til uddannelse, da dette vejer tungt i udviklingen af Grønlands universitet.

Arctic Consensus er en del af Arctic Futures Symposiums styregruppe, og bidrager til planlægningen og afholdelsen af årets symposium. Du kan læse mere om Arctic Futures Symposium, dets program og hvordan du registrerer dig ved at klikke her