Den 20. januar 2021 offentliggjorde Islands udenrigsministerium en rapport som kommer med anbefalinger til styrket samarbejde mellem Grønland og Island. Rapporten er udarbejdet af den islandske grønlandskomite som i 2019 blev udpeget af den islandske udenrigsminister. Komiteen har til opgave at analysere nuværende bilaterale relationer og identificere områder for yderligere samarbejde.

Den 274-sider lange rapport har 10 overordnede anbefalinger som det tilrådes at den islandske udenrigsminister først bør tage udgangspunkt i. En af dem er at arbejde på en bilateral handelsaftale der sigter efter at øge handel og reducere prisen på dagligvarer for grønlandske forbrugere. En bilateral aftale, i sammenspil med de ugentlige sejladser mellem Grønland og Island der påbegyndte sidste år, forventes bl.a. at facilitere adgang for islandske lavpris supermarkeder i Grønland.

Herudover vil den islandske regering også udpege en arbejdsgruppe der får til opgave at forberede åbningen af et arktisk center i Reykjavik. Det arktiske center skal bl.a. være hjemsæde for Arctic Circle, der siden 2013 har været en af de største konferencer med fokus på Arktis. Herudover skal centeret også akkommodere internationale gæster, forskere og Ph.d. fellows og skal dertil også huse et arktisk museum. Målet er på længere sigt at styrke Arctic Circle som et forum der tiltrækker opmærksomhed til den arktiske region, og herunder også Grønland.

En af de andre overordnede anbefalinger går på etableringen af en international tænketank der, i konsultation med grønlandske myndigheder, skal beskæftige sig med ”Greenland in the Arctic” og f.eks. i samarbejde med Wilson Center i Washington D.C. og Arctic Initiative ved Havard University. Målet er at øge diskussionen om Grønland i internationale akademiske fora og sammensætninger og på samme tid styrke de internationale relationer mellem Grønland og Island.

Udover de 10 overordnede anbefalinger berører rapporten en lang række områder, hvorpå man ser muligheder for øget samarbejde. Områder som sundhed, infrastruktur, mineindustri, energi, fiskeri, turisme, og politiske samarbejder, bliver også dækket i rapporten.

Mandag den 22. februar afholder Arctic Circle VIRTUAL en dialog med islandske udenrigsminister Gudlaugur Thór Thórdarson og formand for Grønlandskomiteen Össur Skarphéðinsson om den nyligt publicerede rapport. Du kan læse mere og registrere dig til Arctic Circle VIRTUAL: Greenland in the New Arctic her.

Hvis du ønsker at læse rapporten ”Greenland and Iceland in the New Arctic” findes den som PDF-fil her. Et 18-siders uddrag fra rapporten kan findes som PDF-fil her.