Kære læser,

Vi kigger tilbage på et år, som har været uforudsigeligt og foranderligt. Når man kigger tilbage på 2020, så har Arktis endnu engang været højt på dagsorden, og det er en tendens som ikke vil ændre sig i 2021. Arktiske strategier opdateres og fornyes, Rusland overtager formandskabet i Arktisk Råd, USA får ny præsident, og vi ser en stigende interesse fra virksomheder der ønsker en stærkere tilknytning til de arktiske markeder.

I Arctic Consensus arbejder vi stadig for at facilitere og bidrage til bæredygtig erhvervsudvikling i Arktis. Vi har mærket at verden er blevet mere gearet til digitale løsninger. 

Det har åbnet op for deltagelse fra hele verden, hvilket skaber stor værdi i en tid, hvor partnerskaber og samarbejde på tværs af grænser spiller en central rolle. Dertil følger det også at vi fra hjemmekontoret har været i stand til at deltage på mange flere fronter, end vi normalvis vil have mulighed for. Selvom 2020 har budt på udfordringer for mange, så har det også åbnet nye døre. Der er fordele og ulemper ved enhver situation, men i fællesskab finder vi løsninger. Det er med at finde værdiskabelsen i de omgivelser vi står i, og i fællesskab finde løsningerne på de udfordringer vi står overfor.

Med en vedholdenhed om fortsat at dele viden og skabe vækst, tager vi erfaringerne med ind i det nye år. Vi er taknemmelige for at være en del af samarbejder og projekter som skaber værdi i Arktis, med stor respekt for de mennesker der indgår i samarbejdet, og til gavn for de befolkninger i Arktis som skal drage fordel af dem.

Tak til alle vores samarbejdspartnere, kolleger, medarbejdere og venner i det arktiske – vi er klar til et gensyn i 2021.

Glædelig jul og godt nytår!

Lise-Lotte Terp
Direktør, Arctic Consensus