Dette forårs grønlandstillæg i Jyllandsposten finder du en spændende artikel, der præsenterer Arctic House og dens funktioner.

Arctic House er én-vej-ind til det arktiske samarbejde i Nordjylland, hvor et tværgående samarbejde mellem arktiske aktører i Nordjylland, Danmark, EU og Arktis optimeres øges og effektiviseres. Huset fungerer både som et videnshus og samarbejdsplatform, der med husets aktører; Arctic consensus, Arctic Business Network, Arctic Education Network, Grønlands rejsebureau og AAU Arctic, varetager opgaver inden for erhverv, uddannelse, forskning og kultur.

Med det stærke netværk både i og udenfor huset, er Arctic House vejen ind for erfarne aktører, der har interesse i arktisk samarbejde. Vil du vide mere om Arctic House, kan du gå ind på: www.arctichouse.dk

Du kan læse artikel på bagsiden af grønlandstillægget her.