Nordisk Arktisk Rehabilitering er i gang med sit andet projektår med fokus på vidensdeling og nordisk synergi gennem udvekslinger. På mandag d. 2. marts igangsættes udvekslingerne, da det første af 3 udvekslingshold sendes afsted.

Der er lagt op til nogle lange og indsigtsfulde dage i rehabiliteringens navn. Under udvekslingerne vil de nordisk-arktiske rehabiliteringsmedarbejdere få mulighed for at præsentere deres arbejdsmetoder for hinanden på både institutioner og i hjemmeplejen.

I efteråret 2020 vil der blive afholdt workshops som samler op på disse udvekslinger, og hvor medarbejderne fra de forskellige kommuner kan mødes og udvikle metoder samt modeller for deres videre rehabiliteringsarbejde.

Nordisk Arktisk Rehabilitering er støttet af Nordisk Ministerråd og har til formål at dele viden, udveksle erfaringer, skabe mulighed for medarbejderudveksling og komme med input til indsatser og metoder til bedring af rehabilitering i de Nordisk Arktiske egne. Projektet indebærer en ændret forståelse, opfattelse og en øget bevidsthed om, hvordan rehabilitering kan udvikles i forhold til de arktiske egne og byer, og bygger på et fælles mål om, at flere borgere opnår så høj livskvalitet som muligt.