D. 1 december 2017 afviklede Kongeriget Danmark i samarbejde med Arktisk Økonomisk Råd en high-level konference med titlen ’The SDGs in the Arctic: Local and Global Perspectives’. Arctic Consensus var stærkt repræsenteret ved konferencen sammen med mange andre deltagende fra flere arktiske lande.

Konferencen fokuserede på, hvordan der gennem globale og regionale perspektiver og initiativer fra private og offentlige aktører, baseret på FN’s verdensmål, Sustainable Development Goals (SDGs), kan skabes økonomisk bæredygtig udvikling i Arktis.

Talere ved konferencen var blandt andet; Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik af Danmark, Suka K. Frederiksen – Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug, Grønland, Anders Samuelsen – Udenrigsminister, Danmark, Lise Kingo direktør ved UN Global Compact og mange flere.

Ved konferencen blev det tydeligt, hvordan mange organisationer ser SDGs som et godt rammesættende værktøj til at arbejde strategisk og konkret med økonomisk udvikling i Arktis. Samtidig understøtter SDGs en universel terminologi for en udviklingsretning for både nationale og regionale initiativer og samarbejder mellem både offentlige, private og lokale aktører.

Pointer der blev fremlagt gennem diverse diskussioner og oplæg fra blandt andet hvordan, organisationer der vælger at tilrettelægge deres strategi efter SDGs, er bedre forberedt på fremtidige udfordringer, samt at den private sektor opfordrer til at udarbejde en sammenhængende, ambitiøs og global strategi baseret på SDG’erne.

Yderligere blev det diskuteret hvordan SDGs ses af mange som en holistisk tilgang til udvikling, som giver rum til at inkluderer det oprindelige i Arktis, for at sikre en bæredygtig udvikling. Det blev udtrykt at, der ikke er én arktisk region, men flere forskelligartede, multidimensionale nationale og subnationale Arktis’er med ligheder og forskelle.

I den afsluttende session med højtstående arktiske embedsmænd (Senior Arctic Officials) fra Canada, Finland, Norge, Sverige, Grønland og Denmark var der enighed om, at samarbejde mellem alle aktører i Arktis er vigtigt, samt inddragelse af lokale og oprindelige folk i Arktis er nøglen til udvikling, samt hvordan offentlig og private partnerskaber er vejen frem, når man tager fat på bæredygtig udvikling i regionen. Gruppen konkluderede ved at blive enige om, at SDG’erne giver rammer for arktiske råds strategiske vej frem til 2030 og forpligtede sig til at arbejde sammen mod dette mål.