Nordjylland har kompetencer af national betydning i forhold til Grønland. Det påpeger Claus Holstein, der er adm. direktør i Aalborg Havn og medlem af styregruppen i Arctic Consensus, i en kronik i Nordjyske.

Heri opfordrer han Folketinget, regeringen, statsapparatet og andre magtgrupper til at investere i Nordjylland som den region i Danmark, der på nationens vegne kan udvikle samarbejdet med Grønland.

Hvorfor? Fordi Nordjylland gennem 40 år har været porten mellem først Danmark og Grønland og siden Grønland og EU. Samarbejdet om vare-leverancer har med tiden udviklet sig til at dreje sig om andet og mere – levendegjort i en række institutioner, der støtter udviklingen mellem Grønland og Danmark:

Arctic Consensus, Arctic Business Network, Arctic Education Network og Aalborg Universitets forskningscenter CIRCLA, – Centre for Innovation and Research in Culture and Learning in the Arctic.

Læs hele Claus Holsteins kronik om Nordjylland, Danmark og Grønland, bragt den 6. oktober 2013:

Nordjylland har kompetencer af national betydning. Udnyt dem!