Med et ønske om at gøre teori til praksis, rejser Arctic Consensus’ projektsamarbejd gruppe, bestående af 8. semester studerende fra Aalborg Universitet, til Grønland for at undersøge FN’s 17 verdensmåls indflydelse.

Den 27.april lander Anna Millionova og Vasiliki Stavroglou i Nuuk, hvor de befinder sig frem til fredag den 4 maj. Her skal de, med udgangspunkt i en række lokale aktørers viden, undersøge hvordan Grønland har taget FN’s verdens mål til sig, og hvilken indflydelse de har haft.

Det er vigtigt for projektets resultater og relevans, at de studerende får muligheder for at have et grønlandsk lokalt udgangspunkt i projektet. Det giver en indgang til viden, som udspringer af det lokale miljø, men som også får muligheden for at spille resultaterne tilbage til det lokale samfund. Samspillet mellem teori og praksis får bedre betingelser på denne måde.”
– Lise-Lotte Terp, Direktør ved Arctic Consensus

Arctic Consensus ser frem til at høre om projektgruppens spændende oplevelser og resultater. Samarbejdet fortsætter frem til sommerferien, hvor de studerendes undersøgelse vil munde ud i en konkret rapport omhandlende FN’s verdensmål i Grønland.