Prospectors & Developers Association of Canada afvikler årligt verdens største messe og konference. Eventet foregår i Toronto. I forbindelse med årets netop afviklede PDAC havde Grønlands Erhverv, Dansk industri og det danske Konsulat i Toronto arrangeret en delegationsrejse for grønlandske og danske virksomheder og stakeholders. Delegationen havde deltagelse fra Grønlands Selvstyre med Naalakkersuisoq for Finanser, Vittus Qujaukitsoq i spidsen.

Grønlands Selvstyre benyttede flere gange lejligheden til at gange at nævne at Grønland er åben for business. Siden sidste PDAC er der sket en forøgelse af ressourcer afsat til efterforskning, hvilket også har ført til at der er kommet to nye ansøgninger til udvindingstilladelse. En fra Dundas Titanium vedrørende tungsandsprojektet i Nordvestgrønland, og en fra Greenland Resources til Malmbjerg molybdænprojektet i Østgrønland.

Vittus Qujaukitsoqs berettede om, at den signifikante stigning af international interesse i mulighederne i Grønland, har medbragt en udvikling af projekter som vedrører infrastruktur. Disse projekter har både direkte og indirekte forbindelse til udvinding og naturressourcer i Grønland. Partnerskaber fra USA er også blevet forstærket gennem det amerikanske udenrigsministerie, og det har ført til en gensidig forståelse for at udvikle sektoren så begge lande kan drage fordel af det.

Endvidere fortalte Vittus også i et oplæg til” Greenland Day” at Grønland har lanceret en ny mineral-strategi.  Strategien har et stort fokus på behovet for data til brug for at drive investeringer i efterforskning, skabe gennemsigtighed, reducere bureaukrati, og udjævne overgangen fra efterforskning til minedrift og udvinding.

Vittus Qujaukitsoq afsluttede med konkluderende ord om at Grønland forholder sig åbent for at lytte, dele viden samt forbedre og opbygge sektoren i Grønland. Samt at alle opfordredes til at bruge deres muligheder under PDAC for at samarbejde om at alle kan drage fælles fordel af dem, og for at skabe en stærkere mineral- og minesektor i Grønland.

Arctic Consensus deltog i delegationen og var en del af programmet. Et program med mange interessante aktiviteter og deltagere. Under seminaret på Royal Danish Consulate General i Toronto, deltog den danske ambassadør i Canada, Hanne Fugl Eskjær.  Fra dette års PDAC tager vi gode erfaringer og netværk med os, og et klart indtryk af at der er interesse i Grønland, og at der fra grønlandsk side bliver arbejdet ambitiøst på at skabe partnerskaber, udvikling og drive investeringer.