Vellykket delegationsrejse til Island

En delegation bestående af en række danske og grønlandske virksomheder og aktører har med rådmand Mai-Britt Iversen i spidsen mødtes med islandske virksomheder og aktører. Programmet bestod af virksomhedsbesøg og møder med det islandske erhvervsliv samt aktører indenfor handel, udvikling og innovation.

Delegationsrejsen var arrangeret af Arctic Consensus i samarbejde med virksomheder og andre arktiske aktører, og gav deltagerne en indsigt i det islandske samfund og erhvervsliv.

Blandt de islandske virksomheder, deltagerne var rundt og besøge, var blandt andre transportvirksomheden Eimskip, rådgivervirksomheden Orbicon, fødevareudviklingscenter Matís, Iceland Ocean Cluster og den Danske Ambassade i Island.

Deltagerne var enige om, at der er potentiale i det islandske marked, samt at islændingene er et entreprenant folk, der er til inspiration for såvel Nordjylland som Grønland.

Der var desuden enighed blandt deltagerne om, at Island og Reykjavik på mange måder kan sammenlignes med Aalborg og Nordjylland. Dette er blandt andet inden for befolkningstilvækst, erhvervsaktiviteter og iværksætteri; dog også med mange forskelligheder.

Lise-Lotte Terp, direktør for Arctic Consensus, er også tilfreds med den nu overståede delegationsrejse:

”Det er en fornøjelse at sætte rammerne for, at Island, Danmark og Grønland får flere relationer og handelsmuligheder. De mange relationer der er på tværs af landene giver mulighed for, at vi kan videndele, samarbejde, handle og udvikle sammen. Vi har oplevet et meget højt fagligt niveau på vores møder.”

Delegationsrejsen blev afviklet i forlængelse af Arctic Circle i Reykjavik 19.-21. oktober, som man kan læse mere om her.

Se billeder fra delegationsrejsen herunder:

Arctic Circle Assembly

Arctic Circle Assembly

Iceland Ocean Cluster

Jeep Tour

Matís

Netværksmøde med Kommuneqarfik Sermersooq

Orbicon