Tirsdag d. 27. februar 2018 afviklede Arctic Consensus, i samarbejde med Aalborg Universitet, et North Denmark Arctic Dialogue dialogmøde med titlen; Focus on foreign policies, strategies and project within the Arctic Region. Dialogmødet fandt sted på Aalborg Universitet med, blandt andet det formål at tiltrække studerende med arktisk interesse til at deltage.

Udover at Arctic Consensus’s direktør Lise-Lotte Terp holdt et oplæg, var også Ulrik Pram Gad, Associate Professor fra Aalborg Universitet og Frej Sorento Dichmann, Senior Advisor – Ministry of Higher Education and Science også på programmet.

De tre oplægsholdere havde alle centeret deres oplæg omkring udarbejdelsen og brugen af strategier, samt hvordan man i praksis kan benytte strategier til udarbejdelsen af projekter. Efter at Terp, Dichmann og Gad havde holdt deres oplæg, blev de samlet i et panel, hvor det var muligt for de deltagende at stille spørgsmål, og en dialog blev stablet på benene på baggrund af disse spørgsmål. Mikkel Underlin Østergaard styrede debatten som moderator.
Selve arrangement varede to timer i løbet af eftermiddagstimerne, og der var rig mulighed for at netværket for både oplægsholderne og de øvrige deltagere efter arrangements afslutning.

Arctic Consensus vil gerne sige tusind tak til vores oplægsholdere, vores medarrangører og til deltagerne for at støtte op om dette arrangement og være med til at sætte mere fokus på dette vigtige emne.