Ny ansøgning skal udarbejdes og udvekslingsprogrammer skal planlægges

Der er lagt op til et par lange dage i rehabiliteringens tegn. Mandag og tirsdag afholdes der hos Arctic Consensus, et seminar med deltagelse fra Tórshavnar Kommuna, Kommuneqarfik Sermersooq og Aalborg Kommune i forbindelse med rehabiliteringsprojektet. Et af hovedpunkterne er udformningen af et udvekslingsprogram blandt de tre kommuner. Udvekslingen er en vigtig del af fase 2 og er på tværs af kommunerne, landene og faggrupperne.

Et andet vigtigt punkt er udarbejdelsen af en ansøgning til Nordisk Ministerråd, med det formål at få tildelt midler til den afsluttende fase. Fokus vil i denne fase være på nordisk synergi og nytte, og vil komme til udtryk i form af workshops i Torshavn og Nuuk, hvor der skal vidensdeles og udarbejdes modeller samt metoder for rehabiliteringsarbejdet.

Nordisk Arktisk Rehabilitering er støttet af Nordisk Ministerråd og har til formål at dele viden, udveksle erfaringer, skabe mulighed for medarbejderudveksling og komme med input til indsatser og metoder til bedring af rehabilitering i de Nordisk Arktiske egne. Projektet indebærer en ændret forståelse, opfattelse og en øget bevidsthed om, hvordan rehabilitering kan udvikles i forhold til de arktiske egne og byer, og bygger på et fælles mål om, at flere borgere opnår så høj livskvalitet som muligt.