Vidensniveauet er blevet øget, og erfaringer er blevet delt på tværs af tre nordiske kommuner. Det er blot nogle af de erfaringer, som deltagerne i Nordisk Arktisk Rehabilitering har gjort sig, blandt andet igennem digitale medarbejderudvekslinger. Det andet år i det treårige projekt er netop afsluttet, og det nordiske og arktiske netværk er ligeledes blevet styrket gennem den kollegiale sparring, som projektet har faciliteret.

Andet år i det treårige projekt Nordisk Arktisk Rehabilitering er netop afsluttet med blandt andet øget vidensniveau og erfaringsudveksling på tværs af tre nordiske kommuner som resultat. Projektet omhandler arbejdet med og udvikling af rehabilitering i Nuuk, Torshavn og Aalborg og er støttet af Nordisk Ministerråd. Arctic Consensus er projektleder på projektet og har blandt andet faciliteret en række digitale workshops, hvor medarbejdere fra tre nordiske kommuner har udvekslet viden og erfaringer på tværs.

Digital medarbejderudveksling

De tre deltagende kommuner, Kommuneqarfik Sermersooq, Tórshavn Kommune og Aalborg Kommune, har i år været med til at planlægge og deltage i fem digitale workshops. Formålet har været at facilitere en digital medarbejderudveksling mellem fagpersonalet i de tre kommuner og derigennem dele viden og udvikle fagpersonalets kompetencer. For at strukturere og facilitere disse workshops, indhentede projektet ekstern konsulenthjælp fra Katrine Schumann fra Communicate2Innovate.

I de digitale workshops og medarbjederudvekslinger har der blandt andet været brugt case-beskrivelser, som i høj grad har bidraget til, fagpersonalet har kunnet forholde sig konkret til at være løsningsorienteret og specifikke i deres beskrivelser om overvejelser, behandling, forløb og udfordringer. Denne form for tilgang til udvekslingen har betydet, at faggrupper på tværs af kommunerne, men også internt i kommunerne, har haft stor mulighed for at identificere faldgruber såvel som potentialerne for samarbejde og bedre koordinering.

Kompetenceudvikling og sparring

Resultaterne fra de afviklede workshops står meget klart i de efterfølgende evalueringer, som er blevet foretaget efter hver enkelt workshop. Medarbejderudvekslingerne har skabt værdi i form af kompetenceudvikling, sparring internt og på tværs af faggrupper, og indblik i de andre kommuners tilgang. Deltagerne efterspørger blandt andet bedre koordinering og sparring på visse områder på tværs af faggrupperne. Især lægges der vægt på, at der i alle led i rehabiliteringsprocessen videregives relevant information til kollegerne for at sikre et endnu bedre forløb for den enkelte borger. Tværfaglige møder og status på borgerens forløb efterspørges ligeledes. Det kan bidrage til at monitorere frem- og tilbageskridt i rehabiliteringsforløbet på en mere effektiv måde.

Nyt kollegaskab

Herudover beskriver det deltagende fagpersonale også, at man gennem disse workshops har fået nyt kollegaskab på tværs af de nordiske kommuner, og at man via disse fortsat kan sparre på tværs.

Det overordnede mål for hele projektet er at skabe netværksdannelse, kompetenceudvikling og videndeling med det formål at udvikle og implementere nye og skræddersyede modeller for hver af de tre involverede kommuner. Her har de afviklede workshops spillet en helt central rolle i at inspirere til og identificere, hvor de tre deltagende kommuner ønsker at videreudvikle deres egen og tilpassede metoder og modeller for rehabilitering.

Projektet har netop påbegyndt sit tredje år, hvor der vil blive afviklet lokale workshops i både Tórshavn og Nuuk, som skal udvikle de nye metoder og modeller.

Arctic Consensus har udviklet en guide til at afholde digitale workshops på baggrund af de erfaringer, der er kommet ud af de digitale medarbejderudvekslinger i Nordisk Arktisk Rehabilitering. Den kan du finde her.