Arctic Consensus har, med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, nu fået mulighed for at yde en særligt fokuseret indsats i at understøtte og udvikle virksomheder, vækstmarkeder og produkter til arktiske egne. Arctic Consensus understøtter udvikling af virksomheder og er medvirkende til etablering af flere arbejdspladser. Det har tidligere været en nordjysk-arktisk indsats, men med den nye bevilling for 2020 er det nu muligt at udbrede de modeller vi har arbejdet med i Nordjylland, til resten af landet.

Med stærke resultater bag os, er vi klar til at udvide perspektivet. Klimaforandringer og arktiske lokale ønsker om produktudvikling til og i de arktiske egne, stiller krav til erhvervslivet om investeringer og innovative bæredygtige løsninger. Det har vi et særligt blik for at understøtte.

Vi arbejder for at understøtte og udvikle såvel Nordjylland som Danmarks og EU´s port til det arktiske gennem synliggørelse og udvikling af stærke relationer. Som projektleder og facilitator er vi optaget af at bringe erhvervslivet, den offentlige sektor og forskningsinstitutioner tættere på hinanden, og på løsninger, der kan bidrage til at styrke vækst, beskæftigelse, udvikling og innovation.

Med en triple-helix tilgang har vi fokus på at erhvervslivet, den offentlige sektor og forskningsinstitutioner finder synergier, som kan føre til konkrete resultater. For os er det afgørende, at arbejdet leder til bæredygtige løsninger – både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Vi understøtter virksomheder, så de får øje på nye vækstmarkeder i en Arktisk kontekst, der i sidste ende fører til øget vækst og beskæftigelse, både i Danmark og i de arktiske regioner.

Det er kendetegnende for os og vores projekter, at vi trækker tråde og skaber netværk. Efter mange års erfaring med projektledelse i det arktiske, har vi derfor gode kontakter i både Arktis, EU og Danmark. Vi ligger inde med viden og know-how om, hvilke muligheder Arktis byder på, som vi vil bringe i anvendelse i samarbejdet med offentlige institutioner, beslutningstagere, private virksomheder og ikke mindst forskningsinstitutioner, i hele Danmark.

Lise-Lotte Terp, direktør
Arctic Consensus