Oliebyerne i Vestnorge – fra Stavanger og nordpå til Hammerfest – har skabt mange arbejdspladser og regional udvikling ved at være forsyningsstation for olieboreplatforme. Den erfaring, som de har opnået gennem de seneste to-tre årtier, vil de gerne dele med andre arktiske byer og kommuner under en form, som man bedst kan betegne som sidemands-oplæring.

Projekt Nord Atlantisk Petroleums og Logistik Netværk – NAPLN – er tænkt som ramme for erfaringsudveksling. Første skridt tages i 2014, hvor et projektteam vil analysere de lokale forhold i tre potentielle olieforsyningskommuner: I Grønland, hvor en kommune dog endnu ikke er defineret, Torshavn på Færøerne og Fjardabyggd i Island.

Seks kommuner forventes at deltage: Aalborg, Stavanger, Hammerfest, Torshavn, Fjardabyggd og en grønlandsk kommune. Projektet beløber sig til 2,25 millioner norske kroner inklusive værdien af egne timer fra de deltagende kommuner.

Direktør for Arctic Consensus, Thorkild M.R. Lauridsen, der har en fortid som teknisk direktør i Sermersooq Kommune i Grønland, siger om deltagelsen i projektet:

”En af værdierne i Arctic Consensus er netop at skabe bedre samarbejde i det arktiske område. Vores rolle er at bidrage til vidensdeling inden for et område, som forventes at blive en del af den arktiske fremtid. Jeg mener, at det er uhyre vigtigt, at viden og erfaringer om at skabe lokale arbejdspladser i forbindelse med olieindustrien bliver forankret i Grønland.”

Forhandl i tide – gå i dialog

De norske erfaringer fortæller, at den grundlæggende forudsætning for at udvikle sig til en logistik – og olieforsyningsby er, at lokalsamfundet selv er aktiv fra begyndelsen, ja helst før! Det er den helt tidlige indsats, der afgør om en industriklynge inden for olieboring også job og udvikling for andre erhverv som handel, logistik og bygge- & anlæg. Kort sagt om forekomsten af olieborerigge vil skabe positive ringe i vandet i form af flere job og lokal udvikling.

Derfor må de lokale kommuner gå i tidlig og konstruktiv dialog med industrien/virksomhederne bag koncessionsansøgninger og andre ansøgninger. Den tidlige dialog mellem myndigheder og industri er tjenlig, fordi det er en udfordring at kræve tiltag, når en koncession først er givet.

Kend industriens behov

Nordmændene kan i bakspejlet se, at kendskab til industriens behov i forskellige faser i værdikæden er en forudsætning for at etablere en god strategi, som varetager lokalsamfundets interesser. F.eks. for uddannelse inden for oliebranchen for at lokalbefolkningen kan nyde godt af de kommende aktiviteter.

I projektoplægget nævner nordmændene eksempler på, hvor overførsel af erfaring og viden kan være relevant

• At tilrettelægge en effektiv logistik og bygge videre på eksisterende lokale eller regionale virksomheder i den tidlige fase, hvor selskaberne søger efter olie.

• At kvalificere den lokale arbejdskraft i et samspil mellem myndigheder og de store private aktører i relation til de høje krav, som olieindustrien stiller, f.eks. til miljø og sikkerhed.

• Vise eksempler på koncessionskrav, som er fremlagt i forbindelse med opbygning/udbygning af oliefelter i Norge.