Onsdag d. 9 december 2015 blev North Denmark Arctic Dialogue afholdt i Bruxelles med emnet ”Et regionalt perspektiv på forretningsudvikling i Arktis”. Mødet var et samlingspunkt for en række mennesker med en fælles interesse og et ønske om, at kunne tage del i udviklingen i Arktis.

Med udgangspunkt i præsentationer og en god fælles dialog blev det diskuteret, hvordan emnet omkring Arktis kan inkluderes i den EU politiske agenda. Dette blev især diskuteret i relation til EU Arctic Policy, som har til formål, at udvikle Arktis men herunder også at bevare værdierne i landende.

Oplægsholdere for konferencen var:
Lise-Lotte Terp, Direktør Arctic Consensus
Poul Hedegaard, Formand, Artic Business Network
Stine Bylind Bundgaard, Formand, Arctic Education Network
Simon Bergulf, Direktør EU anliggender, Danish Shipowners’ Association
Prof. Rasmus Gjedssø Berthelsen, Senior Forsker, Aalborg Universitet

Under mødet var der specielt fokus på diskussionen af udviklingsmuligheder i de arktiske regioner, samt øget fokus på de potentielle resultater der kunne opstå ved øget opmærksomhed på det arktiske, herunder erhvervslivet og uddannelsesområdet. Blandt oplægsholderne var Lise-Lotte Terp, Direktør for Arctic Consensus, der, som en del af sin præsentation, talte om relationen og de resultater der er opnået i form af samarbejde mellem Nordjylland og Grønland. Herunder pointerede hun vigtigheden af den arktiske udvikling samt samarbejdet mellem erhvervslivet og uddannelsesområdet. Opnåelse af øget viden skal fremme udviklingen i den rigtige retning. Det blev yderligere pointeret at en forudsætning for, at denne udvikling kan komme til gavn for de arktiske regioner, er at der lyttes til samt skabes en forståelse for det tankemønster der eksisterer. Formålet er, at der gennem samarbejde og dialog bliver skabt en skærpet opmærksomhed på det arktiske område.

Blandt oplægsholderne var Poul Hededal, formand for Arctic Business Network. Han fremlagde og fortalte om netværkets funktion, hvor medlemmerne yder en stor indsats for, at fremme erhvervsudviklingen i Grønland og andre arktiske regioner. Han understregede yderligere, at ønsket om at fremme udviklingen går hånd i hånd med kravet om en forståelse for kulturen og befolkningen i Arktis.

En anden oplægsholder under konferencen var Stine Bylin Bundgaard, formand for Arctic Education Network, som er et søster netværk til Arctic Business Network. Hun præsenterede, hvilke tiltag og muligheder der er for grønlandske og nordjyske studerende inden for uddannelsesområdet. Arctic Education Network er samtidig medarrangører, i samarbejde med Det Grønlandske Hus i Aalborg, af Uddannelsesmessen Seashow. Seashow arrangeres hvert andet år. Det er en sejlende uddannelses- og erhvervsmesse med fokus på rådgivning og information. Det væsentlige formål er at sikre at grundlaget for det rette uddannelses- og/eller karrierevalg er til stede.

Oplægsholderen Simon Bergulf, Direktør for EU anliggende, Dansk Rederiforening fremlagde omkring arbejdet med IMO. Hvor de netop har klatgjort og igangsat polar code, som et regelsæt for skibstrafik i Arktis.

Sidste oplægsholder Rasmus Gjedssø Berthelsen, Professor i International Politik på Norges Arktiske Universitet i Tromsø, fremlagde om uddannelsens vigtighed og pointerede at de arktiske lande bør og skal kommunikere mere.

Opsummerende lyder konklusionen fra Terkel Petersen fra EU’s udenrigskontor EEAS, at det fremtidige arbejde med arktiske emner, især på EU niveau, kræver en øget og fokuseret indsats. Disse projekter skal ligeledes være bygget på tværgående samarbejde og være lokalt forankret både på kort og lang sigt.